Uw uitdagingen, onze puzzel

Op 25 mei 2014 vonden de verkiezingen plaats voor zowel voor het Europees Parlement, als voor het Federale Parlement (Kamer) én voor het Vlaams Parlement. Tinne Rombouts nam van op de 2de plaats deel aan de verkiezingen. Deze tweede plaats zag Tinne als een stukje waardering en vertrouwen voor het werk dat zij de afgelopen jaren geleverd heeft. Dit alles had zij niet kunnen realiseren zonder de steun van zoveel anderen.

29.722 kiezers kozen voor Tinne. Tinne Rombouts is dus opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement en gaat er met volle goesting voor. De komende vijf jaar zal zij opnieuw met plezier en overtuiging uw belangen verdedigen. 

De campagne in 2014 was gebaseerd op puzzelstukken. "Uw uitdagingen, mijn puzzel" vormde daarbij het uitgangspunt. Verder lees je met wie Tinne de puzzel wilde maken. Je kan de verkiezingsfolder (die we samen maakten met Jef Van Den Bergh) ook hier downloaden en lezen.  

- JONGEREN

Kinderen en jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, op  school, in een jeugdvereniging, de sportclub of de kunstacademie. Ruimte om jong te zijn is dus iets waar onze jongeren  terecht voor ijveren.  Tinne haar pleidooi zorgde er mede voor dat er werd geïnvesteerd in de renovatie en de nieuwbouw van jeugdverblijven, dat het organiseren van een kampvuur vereenvoudigd werd en dat er meer dan 75.000 verenigingen werden gevrijwaard van BTW. Jongeren maken de toekomst! Puzzelen aan een betere begeleiding om hen de kans te geven  voor een gepaste, uitdagende en boeiende job te vinden is dan ook cruciaal. In onze kennisgedreven economie zijn hogere studies belangrijk, maar technische vakspecialisten en jongeren met ondernemerszin, zijn minstens zo belangrijk.

- OUDEREN

Levenskwaliteit bieden aan zij die ouder worden of hulp nodig hebben, is voor Tinne een blijvende uitdaging. Zo stond ze op de eerste rij om te investeren in kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis met het zogenaamde CADO-project. CADO biedt kleinschalige dagopvang voor zorgbehoevende ouderen. Op deze manier kunnen zij langer in hun vertrouwde thuisomgeving blijven. Daarnaast zijn mantelzorgers en andere vrijwilligers belangrijke steunpilaren in het zorglandschap. Zij leveren werk van onschatbare waarde en moeten zich ook morgen gesteund blijven voelen. Dat kan alleen met een degelijke omkadering. Het is niet eenvoudig om kwaliteitsvolle zorg toegankelijk en betaalbaar te maken voor al wie het nodig heeft, maar gedreven en met ervaring wil Tinne hier mee aan puzzelen.

- JONGE GEZINNEN

Betaalbaar wonen, een leuke job in eigen streek en kinderopvang dicht bij huis, dat is waar jonge gezinnen van dromen. Wonen, werken, kinderopvang… de puzzelstukken liggen hier nog niet op zijn plaats. Jonge gezinnen moeten ondersteund worden in hun engagement.  Tinne wil kinderopvang dan ook bovenaan op de agenda plaatsen. Iedereen die er nood aan heeft, moet, met een beperkte wachttijd, toegang kunnen hebben tot betaalbare kinderopvang gelegen op een aanvaardbare afstand van thuis.

Steeds meer jonge gezinnen kiezen voor de renovatie van een woning. Duurzaam wonen vereist gepaste ondersteuning voor energiebesparende maatregelen. Tinne zocht ook mee naar duurzame energie om huizen te verwarmen in de vorm van aardwarmte (diepe geothermie). Een veelbelovend domein waar zij nog graag aan verder wil puzzelen!

- PLATTELAND 

Op een sterk platteland is het aangenaam werkenwonen en ontspannen, vinden we buurtwinkels en dorpsscholen en is er ruimte voor voedselproductie.  Steeds meer mensen genieten van het landschap, kopen verse producten op de boerderij of komen tot rust op de vakantie- of zorgboerderij.  Al die functies in elkaar laten passen als een puzzel: dat is de uitdaging waar Tinne het verschil wil maken. Ze wil steun en zekerheid bieden aan de verschillende partners op het platteland. Dit heeft ze onlangs onder andere bewezen met de invoering van de omgevingsvergunning: die combineert de milieu- en bouwvergunning.  Zo wordt de procedure eenvoudiger en sneller. Tinne  staat klaar om de volgende puzzelstukken te leggen, zodat u kan blijven genieten van de troeven van ons platteland.

 

 

Uiteraard voerde Tinne niet alleen campagne. Ook samen met haar collega-jongeren-kandidaten en haar collega-kempen kandidaten voerde zij campagne. 

 

COLLEGA's UIT DE KEMPEN

De Kempen is een regio met veel troeven. Het belang van de Kempen onderstrepen we met een echt Kempenplan. Samen met de Kempische kandidaten gaan wij voor een sterker Vlaanderen, een sterkere Kempen. 

Omdat MENSEN in de Kempen belangrijk zijn!

Omdat MOBILITEIT in de Kempen belangrijk is!

Omdat ruimte om te ONDERNEMEN in de Kempen belangrijk is!

Omdat WERKBAAR WERK voor iedereen belangrijk is! 

Bekijk hier wie dekempische kandidaten waren in 2014 en lees het Kempenplan hier nog eens na. 

Ook CD&V heeft een 3D-Kempenplan voor de regio. CD&V is uw partner in het leven, van de wieg tot het rusthuis. Wij gaan voor Kempen waar economische groei hand in hand gaat met sociale vooruitgang. 

 

COLLEGA JONGERENKANDIDATEN UIT ANTWERPEN

31 jongerenkandidaten mét talent stonden klaar op 25 mei om mee te bouwen aan de toekomst.

CD&V wil jongeren alle kansen geven en dat laten zij ook zien op de lijsten die gevormd werden naar aanleiding van de verkiezingen op 25 mei. Maar liefst 31 van de 90 kandidaten op onze lijsten zijn jong en enthousiast. Maar een plaats alleen is niet genoeg. Onze jongeren hebben nood aan steun en vertrouwen op 25 mei. Steun die u hen kan geven! 

Thema’s als betaalbaar wonen, jongeren aan het werk en ruimte om jong te zijn met respect voor iedereen moeten op de agenda gezet worden. Er is niemand die deze thema’s beter ter harte kan nemen dan de jongeren zelf.

Jongeren zijn de toekomst, schakel de toekomst in! 

 

29.722 keer bedankt voor de steun en het vertrouwen dat ik van jullie kreeg op 25 mei!