CD&V legt 10-puntenplan voor aan de gemeenteraad om Hoogstraten mee uit de crisis te helpen

CD&V Hoogstraten plaatst naar aanleiding van de aanhoudende corona-crisis een bijkomend agendapunt op de gemeenteraad van dinsdag 14 april. Naast de huidige maatregelen die de gezondheid van de inwoners terecht vooropstelt, vraagt zij niet alleen extra begeleidende maatregelen voor de meest kwetsbare inwoners maar durft zij al voorzichtig vooruit denken over wat na deze coronacrisis.

Het zal niet evident zijn om de economie en het sociaal-maatschappelijk gebeuren terug in zijn plooi te laten vallen.” geeft Hilde vermeiren, gemeenteraadslid CD&V-Hoogstraten aan.  Ook de hogere overheid denkt daarover na en nam al diverse maatregelen.  De focus van de Vlaams en federale maatregelen ter ondersteuning van onze toekomst liggen op de bescherming van onze bedrijven en de werkgelegenheid. Dat is goed en noodzakelijk. Maar CD&V Hoogstraten vraagt dat het lokale bestuur ook haar verantwoordelijkheid opneemt en extra ondersteunende maatregelen neemt. We moeten kijken naar de specifieke noden in Hoogstraten en daarop inspelen.  CD&V vraagt daarom een robuust sociaal-economisch relanceplan waarmee lokale ondernemers, het verenigingsleven en de koopkracht van de gezinnen wordt versterkt.

 De financiën van de stad Hoogstraten waren zeer positief  bij overdracht  van het beleid op 1 januari 2019. De nieuwe beleidsploeg kon immers beschikken over 33.5 mln euro op de rekening, een zilverfonds (een reserve voor betaling van de pensioenen) met  1.45 mln euro en een schuldafbouw van 22.5 mln naar 4.4 mln euro. Kortom voldoende financiële middelen  om aan de opgestarte projecten invulling te geven, de gemeentelijke werking te continueren en een serieuze buffer voor onvoorziene omstandigheden te financieren. “Deze crisis heeft iedereen verrast. Alleen sámen kunnen we dit aan. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze buffer vandaag wordt ingezet om onze bedrijven, verenigingen en inwoners, zeker de meest kwetsbare, te ondersteunen.” Stelt Hilde Vermeiren, gemeenteraadslid van CD&V Hoogstraten.

 Daarom legt CD&V een becijferd Hoogstraats sociaal- economisch relanceplan voor. Het is een 10-puntenplan geworden, waar ook ruimte is om in overleg met de diverse actoren nog bijkomende maatregelen te nemen en waarbij geleerd wordt uit deze corona-crisis.

 

Het 10-puntenplan:

  1. Het niet innen van gemeentelijke belastingen voor horeca, middenstand en bedrijven

  2. Garanties op uitbetaling van de gemeentelijke subsidie aan organisaties en verenigingen

  3. Een Hoogstraats noodfonds van 1.000.000 euro met een bijhorende task force

  4. Een Hoogstraatse cadeaubon van 10 euro voor elke inwoner

  5. Een promobudget voor toerisme en lokale economie

  6. 5.000 euro voor ’t Verzetje en de lokale voedselbank

  7. Een verhoging van het buurtfeestbudget van 150 naar 200 euro

  8. Een tussenkomst in infrastructuurkosten voor verenigingen

  9. Een compensatie voor afgelaste evenementen

  10. Good practices duurzaam uitrollen en ondersteunen

 Lees hier het volledige relanceplan van CD&V Hoogstraten

“Hoogstraten is een dynamische en ondernemende gemeente op economisch en op verenigingsvlak. Deze crisis is voor onze gemeente en onze inwoners een mokerslag. In eerste instantie gaat onze aandacht naar ieders gezondheid en de dankbaarheid naar iedereen die een positieve bijdrage daartoe levert. Maar het is ook onze taak om na te denken hoe we de herstart binnen enkele weken actief kunnen ondersteunen. Daarom lanceren wij graag dit 10-puntenplan waar heel concrete en belangrijke maatregelen in opgenomen staan en waar ook nog ruimte is om in overleg met diverse actoren bijkomende maatregelen uit te werken. Wij hopen dat dit plan op een brede ondersteuning kan rekenen in de gemeenteraad om zo een positief toekomstperspectief te bieden aan onze inwoners, verenigingen en bedrijven.” Stelt Tinne Rombouts, voormalig CD&V-burgemeester.

 Het was wel een bijzonder grote ontgoocheling dat een positief voorstel voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven, zelfs in deze crisistijd, door het college (Hoogstraten Leeft en NVA) werd aangegrepen om een politiek steekspel te starten t.o.v. CD&V en Anders. Zelfs de uitgestoken hand in het 10-puntenplan om een ‘Hoogstraatse task force’ op te starten om sámen met alle sectoren te onderzoeken welke ondersteunende maatregelen nog noodzakelijk zouden zijn, werd vervloekt. Het is een blaam voor de meerderheid dat zelfs in crisistijd de partijpolitiek niet kan overstegen worden. Wij kunnen dit enkel ongelooflijk betreuren!