54 projectaanvragen jeugdinfrastructuur voor 300 Vlaamse en 19 Brusselse gemeenten

Uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Tinne Rombouts aan jeugdminister Benjamin Dalle blijkt dat er in totaal 7,7 miljoen euro werd vrijgemaakt om  te investeren in lokale jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Om dit bedrag te kunnen toekennen wordt gewerkt met twee projectoproepen (september 2021 en april 2022). De eerste projectoproep liep tot 1 december. In antwoord op de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts antwoorde minister Dalle in het Vlaams parlement dat er maar liefst 54 projecten werden ingediend. “54 projecten voor 300 Vlaamse gemeenten en 19 Brusselse gemeenten. Dat is heel veel,” voegde minister Dalle er aan toe.

“Goed nieuws,” vindt Tinne Rombouts. “Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn, om te spelen, te ravotten en op kamp te kunnen gaan.” Reeds verschillende beleidsperiodes benadrukt Rombouts samen met de jeugdsector dat voldoende en kwaliteitsvolle infrastructuur een uitdaging is. “Dat er nog veel werk aan de winkel is om in Vlaanderen was ook minister Dalle niet ontgaan. Tijdens de Corona-periode is de roep naar kwaliteitsvolle ruimte om samen te komen dan ook alleen nog maar groter geworden.”

 

De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur:

  • Investeren in een goede basisinfrastructuur: bvb. installeren van ventilatiesystemen, aankoop van digitale apparatuur, uitbreiden van sanitair, ingrepen om gebouwen met meerdere groepen te kunnen gebruiken, …
  • Investeren in veilige en toegankelijke infrastructuur: bvb. investeren in verlichting, speelbestendige bekleding en materialen, het akoestisch comfort verhogen, …
  • Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: bvb. inrichten van publieke ruimte, veilige buitenruimte, …

Per project bedraagt de minimumsubsidie 50.000 euro en de maximumsubsidie 250.000 euro. Eind februari zouden de projecten beoordeeld moeten zijn om vervolgens de goedkeuring en uitbetaling te kunnen doen. “Het stemt mij bijzonder gelukkig om te horen dat er zoveel projecten zijn ingediend. Het toont aan dat op verschillende plaatsen in Vlaanderen fors wordt geïnvesteerd in kwaliteitsvolle ruimte voor kinderen en jongeren. En terecht! Ook voor het jeugdwerk is dit een opsteker. Kunnen werken in goede infrastructuur maakt het zeker  aangenamer en gemakkelijker,” sluit Rombouts af.