Aantal personen met dementie zal stijgen komende jaren

 

Het expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen publiceerden enkele cijfers over dementie op gemeentelijk niveau. Zo zouden het aantal personen met dementie voor onze stad tussen 2018 en 2035 met zo’n 82,4% stijgen. Deze enorme stijging zal Hoogstraten aansporen om zich te blijven inzetten om mensen met dementie te steunen.

Dementie kan zowel jong als oud treffen. In het Vlaamse gewest zijn er naar schatting 131.818 mensen met dementie. In de periode tussen 2018 en 2035 wordt er verwacht dat dit aantal zal stijgen met 42,7%. Meer specifiek blijkt dat er in Hoogstraten een stijging van maar liefst 82,4% verwacht wordt. Hiermee staan we op de vijfde plaatse van sterkste stijgers in Vlaanderen.

Eén van de belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzing van onze bevolking. Vele inwoners blijven graag in onze stad wonen, ook op latere leeftijd. Hier mogen we best trots en blij om zijn. Het toont aan dat Hoogstratenaren het naar hun zin hebben en dat alle zorgvoorzieningen aanwezig zijn. Het aantal ouderen zal komende jaren fel stijgen en daarmee stijgt ook de kans op het aantal personen met dementie. Hoogstraten is op de hoogte van deze stijgende trend en is al bezig met gerichte acties om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het leven behouden blijft voor mensen met dementie.

Hoogstraten heeft al heel wat initiatieven om zowel personen met dementie als hun naasten zo goed mogelijk te begeleiden. Een voorbeeld van een zorginitiatief dat laagdrempelig werkt en ervoor zorgt dat de zorg naar de mensen toekomt, is de decentralisering van lokale dienstencentra. In Meerle bestaat het LDC bijna een jaar en in de toekomst zal er in Meer ook een dienstencentrum worden opgericht. ‘Goei Geburen’ is ook een initiatief waarbij buurtbewoners op vrijwillige basis elkaar kunnen ondersteunen. Verder is het aanbod van de onze thuiszorgdiensten, het nachthotel en het dagverzorgingcentrum Stede Akkers. Het geeft de Hoogstratenaren de kans om zo lang mogelijk thuis of in hun eigen buurt te wonen waarin nabijheid, samenhorigheid en solidariteit aanwezig zijn.

Dementie treft niet alleen de persoon in kwestie, maar ook de naasten. Deze verdienen ook de nodige ondersteuning. Zo is er in Hoogstraten het initiatief van de Familiegroep (Jong)Dementie van Alzheimer Liga Vlaanderen. Meermaals per jaar komen mantelzorgers en familieleden samen om informatie uit te wisselen en contact te maken met lotgenoten. Het is belangrijk om ervaring te delen en weten dat ze er niet alleen voor staan.

Ook toegankelijk vervoer is nodig voor mensen met dementie. Het niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen omwille van oriëntatieproblemen zorgt voor een beperking in de vrijheid en de autonomie. Hoogstraten biedt daar en zo gepast mogelijk antwoord op. De vrijwilligers van de handicar en de Minder Mobielen Centrale gaan met uiterste zorg om met de passagiers. Verder maakt Campus Stede Akkers het ook mogelijk dat mensen met dementie nog kunnen genieten van een fietstocht de buitenlucht door middel van elektrische duofietsen.

Wanneer de situatie verergert en het niet meer mogelijk is om thuis te wonen, kunnen mensen met dementie terecht in het woonzorgcentrum Stede Akkers. Hier zijn geen aparte afdelingen voor mensen met dementie. Zo zullen bewoners nooit van kamer of afdeling moeten veranderen en blijven ze altijd in hun vertrouwde omgeving. Het werken met heterogene groepen maakt dat bewoners altijd voor elkaar ook moeten zorgen. Dit is een uniek zorgconcept waarbij zowel medewerkers, bewoners als familieleden van bewoners de meerwaarde van deze aanpak bevestigen.

Verder proberen we in Hoogstraten dementie ook te integreren in verschillende andere diensten en proberen we zo ook de aandacht in de maatschappij hiervoor de vergroten. Zo zijn er in de bibliotheek lezingen over geheugenproblemen. Er zijn ook voorlezers van onze bibliotheek die voorlezen aan mensen met dementie waarbij men inzet op het prikkelen van de zintuigen. Overigens zingen mensen met dementie in contactkoor ‘Resonanz’ liedjes uit de jonge jaren onder begeleiding van deskundige en enthousiaste muzikanten.