Actiepunten paardenhouderij

Op 26 mei zijn Tinne (2de plaats Vlaams parlement), Evi (10de plaats Kamer), Jelle (4de opvolger Vlaams parlement), Caroline (10de opvolger Kamer) en Stijn (15deopvolger Vlaams parlement) terug kandidaat voor de verkiezingen. Zij kennen de paardenwereld door en door. Ze engageren zich om ervoor te zorgen dat je in de toekomst je favoriete hobby en sport kan blijven beoefenen. Hieronder lees je hun actiepunten:

 

Actiepunt 1

De recreatieve ruitersport is voor vele ruiters en vrijwilligers de ideale ontspanning. Meer aangepaste wandelpaden, oefen- en wedstrijdterreinen zijn noodzakelijk. Met respect voor de natuur kunnen heel wat meer wandel- en jaagpaden in bos- en natuurgebied open gesteld worden voor ruiters en menners.

 

Actiepunt 2

De bijzondere krachten van paarden worden meer en meer ingezet bij coaching of therapieën. Het is belangrijk dat deze begeleidingsvorm wordt erkent en dat er een duidelijk kader wordt uitgewerkt met o.a. eenvormige terminologie, opleidingsmogelijkheden, terugbetalingsmogelijkheden,… Zodat zij die hiermee aan de slag willen goed hun weg vinden.

 

Actiepunt 3

Het PaardenPunt Vlaanderen (website: paarden.vlaanderen) zorgt voor neutrale informatieverspreiding over alles wat met paarden te maken heeft. Dit initiatief dient samen met zijn partners verder ondersteund te worden.

 

Actiepunt 4

De meeste automobilisten hebben minder voeling met paarden. De campagne: ‘Paard op de baan? Kalm aan!’ moet dan ook met regelmaat worden herhaald.

 

Actiepunt 5

Paarden kunnen een positieve impact hebben op de natuur zoals bv. de begrazingsprojecten in de Hoge Veluwe. Ons Belgisch trekpaard kan zo ideaal ingezet worden als trekkracht en voor begrazing in gevoelige natuurgebieden. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient hiermee rekening te houden bij het beheer van hun terreinen.

 

Actiepunt 6

De Vlaams gefokte paarden en onze ruiters hebben een belangrijke positie in het buitenland. Bij buitenlandse handelsmissies dienen de kansen voor de paardensector dan ook steeds aan bod te komen.

 

Actiepunt 7

Vrijwilligers verdienen alle respect! Administratieve vereenvoudiging bij de organisatie van evenementen verdient nog meer aandacht en negatieve effecten van regelgeving op het vrijwilligerswerk dient bijgestuurd te worden.

 

Actiepunt 8

Het welzijn van onze paarden staat op de eerste plaats. Toch komen er bv. bij barre weersomstandigheden soms klachten van burgers die minder ervaring hebben met dieren. De kennis en ervaring van de inspectiediensten is cruciaal. Dieren kunnen niet in beslaggenomen  worden vooraleer er contact is geweest met de eigenaar en/of dierenarts

 

 

 

Dankzij onze fokkers, dierenartsen, paardenhouders en ruiters, maar zeker dankzij de talloze vrijwilligers behoort Vlaanderen tot de wereldtop in de paardenwereld.
En daar zijn wij trots op!

 

Opdat u uw beroep of hobby ook in de toekomst onder de beste omstandigheden zou kunnen blijven uitoefenen is het belangrijk dat uw stem en die van uw familie op 26 mei naar mensen gaat die de paardenwereld door en door kennen en zich hiervoor, dan ook voor 200% zullen engageren.

 

U mag op meerdere kandidaten stemmen binnen dezelfde lijst!