Albert Heijn ondertekent Belgische gedragscode

Tinne Rombouts stelde op woensdag 26 maart een actuele vraag aan Minister-President Kris Peeters waarin zij haar bezorgdheid uitte over de voedselprijzenoorlog. De komst van de supermarktketen Albert Heijn deed het debat over de steeds maar lager wordende voedselprijzen weer in alle hevigheid oplaaien. Tinne Rombouts pleitte in haar vraag dat Albert Heijn de Belgische gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen zou ondertekenen en dat eventueel het oprichten van een ombudsdienst naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk hen hiertoe kan aanzetten. 

Naar aanleiding van deze actuele vraag is de Minister-President aan tafel gaan zitten met de vertegenwoordigers van Albert Heijn. Vandaag, donderdag 10 april, heeft dhr. Corné Mulders, General Manager van Albert Heijn gemeld dat de distributieketen de Belgische gedragscode zal ondertekenen. Door de ondertekening van deze gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen, zal Albert Heijn nu ook deelnemen aan het ketenoverleg met producenten, retail en distributie.

Tijdens het overleg dat vorige week plaatsvond, heeft dhr. Corné Mulders, General Manager van Albert Heijn in België, de strategie van zijn bedrijf uitgebreid toegelicht en geantwoord op de Vlaamse bezorgdheden. Hij beloofde toen te onderzoeken of Albert Heijn de Belgische gedragscode voor een faire relatie tussen aanbieders en kopers in de agrovoedingsketen kan onderschrijven, en aldus ook kan toetreden tot het ketenoverleg.

Eerder had Albert Heijn reeds de Europese gedragscode ondertekend. De Belgische gedragscode is echter concreter: ze bevat een specifiekere invulling van het begrip ‘duurzaamheid’ en ze voorziet het aanbieden van lokale producten voor zover deze competitief zijn. Daarnaast bevat deze Belgische gedragscode ook afspraken met betrekking  tot geschillen en de aanpak daarvan.

Dit is een belangrijk signaal naar de leveranciers toe, dat zij ook een correct prijs en lokale producten alle kansen moeten krijgen. De ondertekening is dus zeker een stap in de goede richting. Toch kijk ik ook graag in de richting van Europa om de zekerheid voor consumenten en producenten inzake voedselprijzen te vergroten.