Belangrijke uitbreiding van het elektriciteitsnet in Hoogstraten

 In september 2014 starten de stad Hoogstraten, distributienetbeheerder Iveka en Eandis een groot investeringsproject in de stad Hoogstraten. In totaal wordt 150 km nieuw ondergronds middenspanningsnet geplaatst en voor het eerst gebeurt dit op een spanningsniveau van 36 kV. Burgemeester Tinne Rombouts onderstreepte: ‘Op Hoogstraats grondgebied wordt liefst vier keer meer energie geproduceerd dan verbruikt. Om deze energie kwalitatief te kunnen blijven vervoeren is het noodzakelijk het huidige distributienet te versterken met een 36 kV-kabel, de eerste in Vlaanderen”.

In Hoogstraten wordt heel wat groene energie geproduceerd. De groene energie die zelf niet wordt verbruikt, wordt op het distributienet geïnjecteerd. Hoogstraten is daardoor een concentratiegebied van groene energie geworden. De huidige productie levert energie voor 50.000 gezinnen (die bestaan uit 2 volwassenen en 2 kinderen). Veel tuinbouwers hebben de laatste jaren geïnvesteerd in een installatie voor warmtekrachtkoppeling (WKK). Talloze bedrijven en particulieren plaatsten zonnepanelen en langs de E19 zijn windturbines geplaatst. Er zitten ook nog verschillende projecten in de pijplijn. Bedrijven, landbouwers, investeerders maar ook particulieren zitten te wachten tot deze investering rond is om niet-gebruikte energie aan het elektriciteitsnet te kunnen leveren. Er is nog capaciteit om extra energie te produceren voor 80.000 gezinnen. In de toekomst mikt de stad met deze investering dus op een energievoorziening voor zo’n 120.000 gezinnen. Hoogstraten vervult zo een voorbeeldrol heeft voor andere lokale overheden. 

In bepaalde omstandigheden is het omwille van technisch-economische redenen niet meer mogelijk om de lokale stroomproductie enkel via de bestaande middenspanningsnetten te vervoeren, zoals hier in Hoogstraten. Dat betekent ook dat er geen nieuwe energieprojecten meer kunnen starten, terwijl er nog bedrijven klaar staan om te investeren in duurzame energieproductie.

Paul Diels, voorzitter van Iveka: “In deze omstandigheden moeten we kunnen overschakelen op een hoger spanningsniveau, zodat er voldoende ruimte vrijkomt op het elektriciteitsnet om te beantwoorden aan alle aanvragen. Hoogstraten heeft de primeur met de aanleg van het eerste 36 kV-net op distributieniveau in Vlaanderen.”

De aanleg van de 36 kV-kabels zorgt niet alleen voor een kwalitatieve afvoer van energie in deze regio. Het zal er in de toekomst ook voor zorgen dat de energievoorziening in de regio stabiel blijft, zonder pieken of dalen. 

“Als gemeente spelen we in dit project een ondersteunende rol en blijven milieuvriendelijkheid promoten”, aldus Tinne Rombouts. Van deze werken maakt het stadsbestuur ook gebruik om de staat van het wegdek op het traject te onderzoeken. Waar nodig zal de stad investering in de vernieuwing van het wegdek.

 De werken hebben uiteraard een belangrijke impact op de stad en de bewoners. Eandis zal hierover breed communiceren met de inwoners, en dit in samenwerking met Hoogstraten. Op 9 september vonden 2 bewonersvergaderingen plaats.  In de stad zijn ongeveer 10 000 folders verspreid met de nodige info. Er worden werfborden geplaatst aan het begin en einde van de het traject. Ook op de website van de stad Hoogstraten zal de nodige info beschikbaar zijn.