BTW plicht voor jeugdhuizen? Vervolg!

Minister Van Overtfeldt heeft vandaag aangekondigd dat hij het plafond voor jeugdhuizen die btw-plichtig worden optrekt van een omzet van 50.000 euro naar 80.000 euro. De noodkreet van Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts heeft dus resultaat opgeleverd, maar het blijft dat we principieel betreuren dat Minister Van Overtfeldt de jeugdhuizen naar de toekomst toe als een commerciële activiteit ziet en ze btw-plichtig maakt.

Als de zin toch wordt doorgedreven is de optrekking van het plafond belangrijk en beter dan niets. Blijft dan nog wel onze bezorgdheid naar de krappe timing (invoering vanaf 1 januari 2016) en de administratieve lasten. Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts zal  tijdens de bespreking van de begroting in het Vlaams parlement bij minister Gatz blijven aandringen om zijn federale collega te overtuigen om tot een redelijke overgangsregeling te komen, voldoende coaching te voorzien en de administratieve last -om aan te tonen dat een jeugdhuis recht heeft op de vrijstelling- te beperken.  

Hier leest u het verslag van de actuele vraag die Tinne Rombouts hierover stelde aan minister Gatz en het verslag van de bespreking van beleidsbrief waar zij haar noodkreet herhaalde.  

Zie ook het eerdere persbericht hierover "Een jeugdhuis is geen boekhoudkantoor"