Burgers helpen burgers met behulp van AED-toestellen

Hoogstraten heeft in haar beleidsprogramma opgenomen om de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg te verbreden en hiaten weg te werken. Specifiek werden er acties opgenomen om te komen tot betere dienstverlening ten aanzien van hartpatiënten. De snelste hulp blijft de hulp die we elkaar kunnen bieden. Vanuit het idee ‘burgers helpen burgers’ is Hoogstraten overgegaan tot de installatie van twee AED-toestellen. Hart -en vaatziekten vormen wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. In Vlaanderen is zelfs meer dan 1 op de 3 sterfgevallen te wijten aan hart –en vaatziekten. Dichtgeslibde slagaders tasten de werking van organen (hersenen, longen, hart) aan waardoor deze niet meer naar behoren functioneren en dat kan leiden tot de dood.

Dinsdagavond (14-10-2014) organiseerde het stadsbestuur een succesvolle informatievergadering. Het informatiemoment ‘burgers helpen burgers, ook bij hartfalen’, bracht zo’n 80 mensen samen in Meersel-Dreef. Op de informatievergadering werden gezondheidstips gegeven maar ook informatie over de werking van de hulpdiensten in een noodsituatie en het gebruik van AED’s.

De infosessie verschafte de burgers enerzijds informatie over het voorkomen van hart -en vaatziekten. Gezond eten, matig zijn met zout en vlees, voldoende bewegen… het zijn maar enkele van de vele tips die schepen van gezondheid Jef Vissers, opnoemde. Ondanks een gezonde levensstijl blijven de risico’s op hart -en vaatziekten uiteraard bestaan. Daarom is het belangrijk om bij de huisarts een risicoprofiel te laten opmaken en gepast advies te vragen. Een gezonde levensstijl stimuleren kan via verschillende kanalen. Bijvoorbeeld in het onderwijs, via verenigingen maar ook via de eigen diensten van de stad en het OCMW. Zo probeert Hoogstraten mensen bewust te maken van een gezonde levensstijl. Jef Vissers: “Naast sensibiliserende acties draagt Hoogstraten ook op (in)directe wijze bij aan een gezondere levensstijl van zijn inwoners en dit door o.a. te investeren in verenigingen, in infrastructuur voor sport zoals het nieuwe zwembad-sportcomplex, maar denk ook aan de beweegtuin nabij het WZC, of de speelzone Den Dijk.”

“Preventie is belangrijk, maar sluit spijtig genoeg niet uit dat er alsnog een noodsituatie kan voor doen door een hartfalen.” stelt burgemeester Tinne Rombouts. Op de moment dat er een acuut gezondheidsprobleem zich voordoet moeten hulpdiensten zo spoedig mogelijk worden opgeroepen via het nummer 112.

Hoogstraten is een landelijk stadje dat bijna rondom omgeven is door de Nederlandse grens. Dit maakt dat de hulpdiensten aangepast georganiseerd moeten zijn om dit typerend gebied vlot te kunnen bedienen. Onze brandweerdienst heeft zo een voorpost in Meerle. Vanuit de brandweer wordt ook de ambulancedienst georganiseerd. Anderzijds zijn er met Nederland duidelijke afspraken gemaakt om op de meest efficiënte wijze samen te werken bij urgente oproepen.

Bij een hartfalen zijn de mensen in de omgeving en de hulp die ‘burgers aan burgers’ kunnen bieden niet te onderschatten. De snelste hulp is de hulp die we elkaar kunnen bieden op het moment van vaststelling. Het stadsbestuur beseft dat dit niet voor iedereen zo van zelfsprekend is. Daarom trekt het stadsbestuur een heuse sensibiliseringscampagne op gang. Zo wordt het thema niet enkel meer bespreekbaar en toegankelijk, maar hoopt het stadsbestuur ook mensen te overtuigen om themalessen of vormingscursussen te volgen bij het Rode kruis of i.s.m. de verschillende verenigingen in Hoogstraten. Door de sensibiliseringscampagne wil het stadsbestuur burgers ondersteunen in de uitdaging om elkaar te helpen als de nood er is.

Verder benadrukt de burgemeester dat het belangrijkste hulpmiddel bij een hartfalen onze eigen handen zijn om hartmassage toe te passen. Bovendien geeft zij aan dat een AED-toestel een belangrijk hulpmiddel kan zijn om de reanimatie te doen slagen. Daarom heeft het stadsbestuur AED-toestellen geplaatst op het openbaar domein aan het Klooster te Meersel-Dreef en aan de ingang van De Mosten. Beide locaties zijn verder afgelegen van het centrum van Hoogstraten en bij beide locaties heeft een groep mensen zich geëngageerd om opleiding te volgen. In principe kan iedereen een AED-toestel gebruiken, maar door zoveel mogelijk mensen op te leiden wordt de slaagkans op een goed gebruik van de AED-toestellen vergroot en dus ook de slaagkans op een positieve reanimatie.

Tot slot demonstreerde het Rode Kruis het gebruik van de AED’s en hadden de aanwezigen de mogelijkheid om dadelijk in te tekenen op de vormingscursussen rond reanimeren en defibrilleren. Ook dit was een succes, want de eerste cursusdagen zijn al volzet! Meer informatie over vorming kan u vinden bij het Rode Kruis Hoogstraten of de Stad Hoogstraten, dienst gezondheid.

“Bij een calamiteit, bv. een hartfalen, is (bijna) altijd een burger als eerste ter plaatse. Zodra de 112-hulpdiensten gealarmeerd zijn, hebben we te maken met een bepaalde aanrijtijd. Burgers kunnen dan afwachten, of we kunnen proberen de tijd die het duurt voor dat de hulpdiensten ter plaatse zijn zinvol te benutten door de eerste hulp toe te dienen. Dat is wat we met de sensibiliseringscampagne en het plaatsen van AED-toestellen duidelijk willen maken. ‘Burgers helpen burgers’, het kan!” aldus Tinne Rombouts, burgemeester.