Concessie horeca De Mosten opengesteld

De concessie voor het uitbaten van een drank- en eetgelegenheid aan het recreatiedomein De Mosten wordt opengesteld. Het gaat om het uitbaten van een drank- en eetgelegenheid en een verkooppunt op het strand naast de openlucht zwemvijver. De concessie wordt gegund voor een periode van 9 jaar vanaf 1 april 2015.
 
De inschrijvingsvoorwaarden, beoordelingscriteria, concessieovereenkomst en verdere inlichtingen kan u bekomen bij de sportdienst, sport@hoogstraten.be - 03 340 19 51. Inschrijvingen ten laatste binnen zijn op 6 februari 2015 om 12 uur bij het secretariaat van het stadshuis, Administratief centrum, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.

Zie hier voor de aankondiging!