Dankzij het nieuwe asbestprotocol voor land- en tuinbouwers al 28.000 ton of 552.000 m2 asbestdaken verwijderd

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Dat betekent dat de overheid zoveel mogelijk de schadelijke invloed van asbest wil wegnemen. De overheid neemt daarbij zelf het voortouw en verwijdert in publieke gebouwen de meest risicovolle asbesthoudende materialen tegen 2034. Via sectorprotocollen wil de Vlaamse regering prioritaire doelgroepen aanspreken om tegen 2040 ander asbesthoudend materiaal te verwijderen. Zo bestaat al langer het sectorprotocol voor scholen en sinds eind september2021 nu ook het sectorprotocol voor land- en tuinbouwers.

De Vlaamse regering maakte een budget vrij van 3 miljoen euro om asbestdaken op landbouwgebouwen te verwijderen. Naar schatting zou er in de land- en tuinbouwsector nog zo’n 518.000 ton asbest aanwezig zijn, waarvan meer specifiek naar schatting zo’n 86 miljoen m2 asbestdaken en -gevels. Via het nieuwe sectorprotocol kunnen landbouwers in hoofdberoep en in bijberoep en gepensioneerde landbouwers een aanvraag doen voor het verwijderen van asbestdaken. Als men aan de voorwaarden voldoet dan neemt de overheid de kosten volledig op zich. De landbouwer krijgt dus geen subsidie maar OVAM financiert de ophaling volledig met eigen middelen. Zo lang er budget is kunnen aanvragen ingediend worden. De specifieke voorwaarden kan men lezen op de website van OVAM.

Tinne Rombouts, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V in het Vlaams parlement, vroeg de bevoegde minister naar de eerste cijfers. Daaruit blijkt dat het sectorprotocol een groot succes is. “Het is positief dat het protocol er eindelijk is en dat ook daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan op het terrein. Er kwamen al meer dan 1.200 aanvragen binnen en daarvan is de helft behandeld. De goedgekeurde aanvragen zijn goed voor de ophaling van 28.000 ton asbest of 552.000 m2 aan asbestdaken”.

 

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

TOTAAL

Aantal aanvragen

198

105

312

47

433

1205 aanvragen

Aantal goedgekeurd

112

51

144

23

289

619 aanvragen

Goedgekeurde opp (m2)

116.285

46.285

134.431

16.079

230.763

55.2843 m2

Gewicht inschatting (ton)

5.888

2.344

6.807

814

12.140

27992 ton

Op 72 locaties werden al containers geplaatst en ophalingen uitgevoerd. Gezien het groot aantal aanvragen sinds de start van het sectorprotocol, wordt onderzocht of er budgettaire mogelijkheden zijn voor verdere continuïteit.

Het zal een uitdaging zijn om het hoge aantal aanmeldingen in de komende maanden blijvend na te streven. Want ook voor wie het verwijderen van een asbestdak niet dadelijk een nood is omdat het dak geen uiterlijke gebreken vertoont, moet overtuigd worden. Daarvoor moeten blijvende inspanningen geleverd worden met een uitgebreide en doelgerichte campagne” aldus Tinne Rombouts.

Hier vindt u de schriftelijke vraag die Tinne Rombouts daarover stelde aan de bevoegde minister en het antwoord op de vraag.