Definitieve schoolstraat in Minderhout en fietsstraat in Meer

Het einde van de zomervakantie nadert wat betekent dat het nieuwe schooljaar voor de deur staat. Onze kinderen en jongeren gaan zo weer met de fiets de baan op en daarom willen we de verkeersveiligheid opnieuw onder de aandacht brengen. Voorbije jaar hebben we hard gewerkt aan betere verkeersveiligheid en meer bewegingsvrijheid voor kinderen in de omgeving van de schoolpoort in het kader van het project: ‘school-straten’

Het is een uniek project waarbij vooral samenwerking en burgerinitiatief centraal staat. Eerst kwamen de kinderen zelf aan het woord. Zij kregen de vraag waar volgens hen de knelpunten zaten in de veiligheid op weg naar school. Met alle ideeën en oplossingen van de kinderen is er nadien overleg gepleegd tussen schooldirectie,,  leerkrachten, ouders, mobiliteitsexperten en het stadsbestuur. Het voorstel dat hier uit de bus kwam werd in realiteit getest in hun eigen  schoolomgeving.

Bij Scharrel in Minderhout werd de schoolstraat getest. Dit is een straat die aan het begin en einde van de schooldag een half uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ouders en grootouders kunnen hun kinderen dan in alle rust met de fiets of te voet naar de schoolpoort brengen of afhalen. Het zorgt voor meer beweging, minder autoverkeer en dus ook een gezondere schoolomgeving.

Bij De Meerpaal in Meer kwam er een fietsstraat. Dit geeft de fietsers de belangrijkste plaats op de weg. Bij enkelrichtingsverkeer mogen zijn de volledige rijbaan gebruiken en bij tweerichtingsverkeer is dit de helft van de rijbaan langs de rechterzijde. Auto’s moeten achter de fietsers blijven en rijden maximum 30 km/u.

Het project wordt erg positief onthaald. Er werd een enquête gehouden na de testfases en maar liefst,75% tot zelfs 85% van de bevraagden vindt dat de nieuwe situatie een positieve tot zeer positieve impact heeft op de kinderen. Ondanks dat de nieuwe situatie een kleine aanpassing vraagt, zien de meeste mensen er heel wat voordelen van in. Deze positieve reacties maakt ook dat wij vanuit het stadsbestuur hier erg positief op terugblikken. Zo is er het besluit genomen dat de school- en fietsstraat definitief zullen ingevoerd worden vanaf 1 september. Een aantal voorgestelde maatregelen vragen nog iets langer onderzoek en overleg. Dit wordt de komende maanden eveneens verder opgevolgd.

Verder wordt de zichtbaarheid van de school ook vergroot. Zowel automobilisten alsook voetgangers en fietsers worden op een fijne wijze attent gemaakt dat ze een schoolomgeving naderen en dus wordt verwacht hun rijgedrag hier aan aan te passen. Zo proberen we met z’n allen te werken aan een kindvriendelijk,veilig en duurzaam Hoogstraten. 

Dit zijn de resultaten van de eerste twee lagere scholen (Kiekeboe, Meerpaal in Meer en Scharrel in Minderhout) die het traject volledig doorlopen hebben. Vanaf 1 september start het traject opnieuw om ook in de andere lagere scholen dit traject te doorlopen. Hopelijk zijn zij even enthousiast en kunnen we even succesvolle maatregelen voorleggen. De school van Minderhout willen hun collega’s wel alvast enthousiasmeren, zie onderstaand filmpje

Foto's