Doelstelling zwerfvuil wordt niet gehaald

Na twee boeiende hoorzittingen is het voor cd&v nog meer duidelijk dat wachten met de uitrol van statiegeld geen optie meer is. Sommige uitspraken van enkele sprekers zouden het tegendeel kunnen doen uitschijnen. Het debat werd namelijk eerder verlegd naar de wijze waarop het statiegeldsysteem best wordt georganiseerd. Deze discussie kan uiteraard geen excuus zijn om stil te blijven zitten en niets te doen. 

Tijd van aankondigen is voorbij. Statiegeld moet zo snel mogelijk ingevoerd worden en als op termijn een innovatief digitaal inzamelsysteem goedkoper is, minder drempels kent voor de gebruikers en dezelfde inzamelresultaten behaalt, kan dit een volgende stap zijn en juichen wij dat zeker toe. Dat zal de toekomst van de ontwikkeling moeten uitwijzen, maar kan geen rem zijn op de invoering van een reeds bewezen statiegeldsysteem. 

Wij kijken dus uit naar de gedachtewisseling met minister Demir over de implementatie van statiegeld op korte termijn en de concrete stappen.