Een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040

Een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040

Tegen 2040 moeten alle asbesthoudende materialen met een verhoogd risico weggenomen zijn en deze zonder rechtstreeks risico dienen veilig beheerd te worden. De overheid neemt een voortrekkersrol op door asbest in openbare gebouwen verplicht te verwijderen tegen 2034, voor particulieren komt die verplichting er vooralsnog niet.

Het inademen van hele kleine, onzichtbare asbestvezels is schadelijk voor onze gezondheid en kan zelfs leiden tot longkanker of mesothelioom. Door de gezondheidseffecten zijn asbesthoudende toepassingen ondertussen verboden. Dat heeft niet belet dat in het verleden in Vlaanderen veelvuldig gebruik werd gemaakt van het materiaal in allerhande toepassingen zoals woningen, wegen, golfplaten, bloembakken enzoverder. We komen asbest dus nog vaak tegen in onze omgeving, zonder dat we ons daar altijd bewust van zijn.

We hebben vandaag geen zicht op de globale omvang van de problematiek en de kans dat u bij een renovatie onbewust in contact komen met asbest is reëel. Daarom willen we een beter zicht op het probleem en een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen in onze omgeving met als einddoelstelling een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Een asbestveilig Vlaanderen wil niet zeggen een asbestloos Vlaanderen. Het wil zeggen dat we tegen 2040 asbesthoudende risicomaterialen wegnemen en de overige, vaak ingekapselde niet rechtstreeks risicovolle,zo goed mogelijk en veilig beheren. Asbestleidingen verscholen in een muur van  een woning houden namelijk geen gezondheidsrisico’s in zolang er geen beschadiging is.

Wat verandert er voor u?

Het decreet verplicht de opmaak van een asbestinventaris bij de verkoop van gebouwen met bouwjaar voor 2000. Het onderzoek daarvoor gebeurt door een asbestdeskundige die dan een asbestattest opmaakt dat bij de notariële akte wordt gevoegd zodat kopers op de hoogte zijn van de aanwezigheid. De overheid verplicht zichzelf om asbest te verwijderen uit publieke gebouwen tegen 2034, voor particulieren komt die verplichting er vooralsnog niet. Dat neemt niet weg dat we particulieren willen stimuleren om dat te doen. Er wordt elk jaar 10 miljoen euro vrijgemaakt om lokale besturen te ondersteunen die initiatief nemen om asbest te verwijderen. Zij kunnen bijvoorbeeld containers en persoonlijke beschermingsmiddelen aanbieden een gunstig tarief om asbest te laten ophalen bij particulieren. De intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) neemt al dergelijke initiatieven samen met OVAM.

 De opmaak van een asbestinventaris geeft ons beter zicht op de omvang van het probleem laat ons toe de evolutie op te volgen in het parlement. We gaan stap per stap en starten met het sensibiliseren en motiveren om tot veilige acties over te gaan. De verplichting voor ons als overheid is een belangrijk signaal, als uit de rapportering blijkt dat er meer maatregelen nodig zijn, zullen we nog een stap verder gaan. Want we willen echt komaf maken met de risico’s verbonden aan asbest" aldus Tinne Rombouts.