Energiedag in het Vlaams Parlement op zaterdag 22 maart

 

Het Energiepact, fundament voor een performante energiepolitiek. 

Energie duurzaam winnen, verzekeren, betaalbaar houden ... Zonder twijfel één van de grootste uitdagingen in onze tijd. Daarom pleit CD&V hoogdringend voor een energiepact. Een visie over de te volgen weg, gedeeld door alle actoren. Een stevig fundament om op verder te bouwen. Deze studiedag wil een inspiratiemoment zijn, een startpunt voor het uitzetten van de energiebakens. 

Praktisch:

  • 9.00u Ontvangst met koffie en ontbijtkoeken
  • 9.30u Verwelkoming en inleiding door Kamerlid Leen Dierick
  • 9.40u Introductie tot het energiepact: de CD&V-visie door Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne
  • 10.00u Werkgroepdebatten
  • 12.00u Slotwoord door voorzitter Wouter Beke
  • 12.15u Afsluitende receptie

De studiedag gaat door op 22 maart 2014 in het Vlaams Parlement, Hertogstraat 6, 1000 Brussel. 

Inschrijven kan via mathieu.vermeersch@vlaamsparlement.be of via www.cdenv.be/studiedagEnergiepact

 

Er zijn vier werkgroepdebatten die steeds onder leiding van werkgroepvoorzitters en experten. 

  1.  Duurzaam en betaalbaar (ver)bouwen

Experten:

-          Mevr. Hilde Masschelein - gedelegeerd bestuurder BOUWUNIE vzw

-          Mevr. Helga Van der Veken – directeur ARGUS, milieupunt KBC en Cera

Werkgroepvoorzitters:

-          Dhr. Dirk de Kort – Vlaams Parlementslid

-          Mevr. Brigitte De Pauw – Brussels parlementslid

 

  1. Energietarieven na de 6de staathervorming

Experten:

-          Mevr. Tine Deheegher – Senior Adviseur Energie en Milieu VOKA

-          Dhr. Guido Camps – gewezen directeur CREG

Werkgroepvoorzitters:

-          Mevr. Sonja Claes – Vlaams Parlementslid

-          Dhr. Robrecht Bothuyne – Vlaams Parlementslid

 

  1. 3.       Het elektriciteitsnet van de toekomst

Experten:

-          Mevr. Heidi Lenaerts – Algemeen directeur Smart Grid Flanders

-          Mevr. Ilse Tant – Chief Corporate Affairs Elia

Werkgroepvoorzitter:

-          Mevr. Leen Dierick – Federaal Parlementslid

 

  1. Nieuwe energiebronnen

Experten:

-          Dhr. Bert Gysen – Chief Operating Officer Energyville

-          Dhr. Bart Bode – Algemeen Directeur ODE

Werkgroepvoorzitters:

-          Mevr. Tinne Rombouts – Vlaams Parlementslid

-          Dhr. Ivo Belet – Europees Parlementslid