€ 456.000 om 5 Antwerpse jeugdcentra te renoveren.

De Vlaamse Regering trekt meer dan 1,6 miljoen euro uit voor 23 verschillende projecten van jeugdorganisaties in Vlaanderen om hun infrastructuur energiezuiniger en toegankelijker te maken. “Onze kinderen en jongeren verdienen moderne en veilige plaatsen om te spelen, elkaar te ontmoeten of gewoon zichzelf te kunnen zijn. De coronacrisis heeft het belang hiervan nog maar eens benadrukt”, aldus Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle. Het gaat in totaal om een bedrag van 1.629.829,87 euro.

Voor de geselecteerde projecten van Antwerpen is er € 456.000 voorzien. Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts: “Onze provincie kent heel wat kwalitatieve jeugdlokalen. Zij worden steeds vaker door groepen gehuurd om hun vakantieweken of weekends in te organiseren. Met deze investering wil de Vlaamse Overheid dat ook deze lokalen duurzamer, veiliger en aangenamer worden. Voor iedereen. Ik ben blij dat de overheid deze Antwerpse organisaties valideert voor hun enthousiasme om hun infrastructuur beter te willen maken.

De sectorale investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur voor bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur worden elk jaar toegekend aan organisaties die hun gebouwen toegankelijk willen maken of energiezuiniger. Het gaat bijvoorbeeld over aanpassingen voor rolstoelgebruikers, isolatie, nieuwe verwarmingsinstallaties, …. Dankzij het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” kunnen er dit jaar meer organisaties gebruik maken van de subsidies. Organisaties die beschikken over bovenlokale jeugdinfrastructuur kunnen tot 60% investeringssubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites.