FABRIK ELENTRIK, het rijdend energiecafé

Het stadsbestuur van Hoogstraten lanceerde op 23 april Fabrik Elentrik. Dat is een pop-upenergiecafé, waarmee de huisbezoeker wonen in de Hoogstraatse wijken en dorpen langsgaat om te informeren over energiebesparing, renovatie en hernieuwbare energie.  Fabrik Elentrik is een gerenoveerde mobilhome. Met deze mobilhome, waar ook een lekker drankje te verkijgen zal zijn, trekt de huisbezoeker wonen naar de deelgemeenten.

 In de periode van eind april tot begin juli bezoekt Fabrik Elentrik elke deelgemeente twee keer. Er wordt daarvoor samengewerkt met lokale bedrijven. Op elk wijkbezoek gaat een drietal adviseurs mee van gerenommeerde bedrijven uit de regio om advies te geven over energieverbruik, renovatie en hernieuwbare energie. In de Hoogstraatse regio staat de bouwsector heel stevig en is er veel expertise inzake renovatie en energie. Met deze vakkennis kan aan de bezoekers van Fabrik Elentrik onmiddellijk een gepast en concreet antwoord worden geboden op hun vragen.

Inwoners van Hoogstraten kunnen een vrijblijvend gesprek hebben met ondernemers en energieexperts uit de regio. Op deze manier probeert het stadsbestuur hen zo goed mogelijk te begeleiden in het verbeteren van hun woning. Daarnaast is het ook een gezellige buurtavond en biedt het stadsbestuur ook iedereen een drankje aan.

Renovatie in Hoogstraten

Het stadsbestuur heeft dit project op poten gezet omdat het de woningkwaliteit in de stad wil verbeteren. Een groot deel van het woningbestand in Vlaanderen voldoet niet aan de hedendaagse woningeisen; dat is ook in Hoogstraten zo. Van de ca. 8.750 woningen in Hoogstraten zijn er 7.882 gebouwd vòòr de energieprestatieregeling van 2006, die een eerste verplichting oplegde aan nieuwbouwwoningen inzake isolatie. Slechts 298 woningen in Hoogstraten voldoen aan de energienormen van de laatste vijf jaar. De huisbezoeker wonen bezocht reeds 120 woningen in Hoogstraten. 62% van deze woningen heeft weinig of geen dakisolatie, 68% heeft geen muurisolatie en bij 75 % van de woningen is er geen hoogrendementsglas.

Het is niet gemakkelijk om een renovatiegolf in beweging te zetten. Mensen met grote renovatieplannen zoeken zelf actief naar informatie, maar velen hebben nog een duwtje in de rug nodig. De meeste mensen komen niet uit eigen beweging naar een infoavond, daarom gaat de huisbezoeker wonen naar hen toe. Met Fabrik Elentrik wil het stadsbestuur de bewoners actief prikkelen om na te denken over de verbetering van hun woning, ook al hebben ze misschien geen onmiddellijk renovatieplannen. Vanaf 2020 zijn bijvoorbeeld dakisolatie, dubbele beglazing en rookmelders verplicht in alle woningen. Ook zijn de normen inzake ventilatie verstrengd.

Uit cijfers van het VCB blijkt dat jaarlijks 2,5% van de bestaande woningen grondig gerenoveerd moet worden om alle woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te krijgen. Op dit moment ligt die snelheid onder de 1 %, veel te laag dus. Het tempo moet driemaal hoger dan het huidige om de doelstelling te halen.

Burgemeestersconvenant

Fabrik Elentrik is één van de Hoogstraatse initiatieven in de uitvoering van het Burgemeestersconvenant Kempen 2020. Met de ondertekening van dit convenant heeft Hoogstraten zich ertoe verbonden om de CO² uitstoot op haar grondgebied met 20% te verlagen tegen 2020. Fabrik Elentrik helpt hierbij door de bewoners energiebewust te maken en samen te kijken hoe men de energiefactuur kan verlagen. Fabrik Elentrik geeft natuurlijk het goede voorbeeld. De mobilhome van Fabrik Elentrik is een milieuvriendelijk voertuig: hij rijdt immers op LPG en er liggen zonnepanelen op het dak voor de energievoorziening van de verlichting, de ijskast en het LED-scherm tijdens de bezoeken.