Snelle, kwaliteitsvolle hulpverlening voor iedereen!

(Dit bericht is een reactie op een vraag bij: Jij Kiest - VRT)

Beste dhr. Keteleer,
Beste inwoners,

Mijn excuses dat u even heeft moeten wachten op een reactie van mij, maar ik wil u een zo volledig, correct en transparant mogelijk antwoord kunnen geven. Dat wil enerzijds zeggen  dat ik eerst de juiste informatie wilde hebben over de door u aangehaalde case en anderzijds dat ik u wil uitnodiging om iets meer te lezen dan een facebookbericht van 5 zinnen.

U heeft volkomen gelijk dat u als inwoners van Meersel-Dreef wil kunnen rekenen op gelijkwaardige hulpverlening zoals alle burgers in Hoogstraten. Dat is alleszins ook waar wij voor gaan. Snelle en kwaliteitsvolle hulpverlening voor en door burgers, voor iedereen gelijk!

Ik heb de afgelopen jaren moeten vaststellen dat onze hulpverlening, zoals die was georganiseerd, dit alles behalve garandeert.  Dit was geen prettige vaststelling, maar nog moeilijker om ze op te lossen. Het klopt dat dit nog een uitdaging is waar nog werk aan de winkel is, maar het is niet correct te stellen dat hier geen werk van gemaakt is. Integendeel!
Er is ondertussen heel wat in beweging gezet, maar de organisatie van hulpverlening is niet zo flexibel dat dit in 1,2,3 is opgelost, vooral ook niet omdat wij voor heel wat zaken afhankelijk zijn van derde. In deze specifiek de federale overheid - minister De Block.

Hoogstraten heeft een groot grondgebied (105km²). Anderzijds is onze brandweerkazerne, waar ook de ambulancedienst vertrekt, in het zuiden van Hoogstraten gevestigd. Dit maakt dat de aanrijtijden, ook al staat de ambulance in Hoogstraten klaar en kan het beroepspersoneel uitrukken, tamelijk lang zijn.
Omdat ik mij goed bewust ben van deze prangende situatie hebben we niet enkel zitten wachten op actie van derde, maar hebben we in eerste instantie gekeken wat kunnen we als Hoogstraten zelf doen? Daarom hebben wij, bij de vaststelling hiervan, de afgelopen jaren prioritair geïnvesteerd in twee zaken:

  • Voor de meest dringende hulpverlening bij een hartfalen hebben we een burgerhulpverlening opgestart (EVAPP) en AED-toestellen verspreid over heel Hoogstraten. (proefproject voor België)

  • Ten tweede hebben wij geïnvesteerd in een tweede ambulance. Hier moeten we momenteel vaststellen dat, ondanks ook onze investering in éxtra vrijwilligers, deze ambulance regelmatig buiten dienst staat omdat vrijwilligers tijdens de dag-uren regelmatig niet beschikbaar zijn door hun werk.

Het knelpunt zoals we dit nu ervaren voor de ambulance is gelijkaardig voor de brandweerdienst, hoewel brandweerpost Meerle hier nog een extra ondersteuning biedt.  Daarom hebben wij de afgelopen jaren ook een locatiestudie gemaakt om te onderzoeken of het interessant zou zijn om onze brandweerkazerne te verplaatsen. Hierover diende vervolgens ook overleg gepleegd te worden in de brandweerzone, want dit heeft natuurlijk ook impact op andere gemeenten.

Voor ons is de CONCLUSIE duidelijk en dus ook prioritair verder vorm te geven de komende jaren: de brandweerkazerne & ambulance van Hoogstraten dient meer naar het noorden van Hoogstraten verplaatst te worden en er dient een uitgebreidere professionele dagbezetting aanwezig te zijn met ondersteuning door vrijwilligers. De nachtbezetting kan volledig blijven functioneren op vrijwilligers zowel in de post Hoogstraten, als post Meerle.
Dit is de enige manier waarmee we al onze inwoners een gelijkwaardige professionele en snelle hulpverlening kunnen aanbieden. Dit heb ik dan ook het afgelopen jaar voorgelegd aan de  collega’s in de zoneraad van de brandweerzone Taxandria.  Hierover is net voor de zomer een principiële goedkeuring gegeven.
In de marge wil ik u ook ineens meegeven dat ik ook de politiedienst mee zou willen verhuizen. Op deze manier creëren we 1 veiligheidscentrum waar zowel politie, brandweer en ambulance zijn gehuisvest, wat ongetwijfeld voor efficiëntiewinst zorgt op vlak van terreinkennis, communicatie, samenwerking en coördinatie.

Uw vraag naar een betere samenwerking met Nederland zou ik ook heel graag gerealiseerd zien, maar is niet zo evident zoals u het omschrijft en geeft momenteel te weinig garanties. Het Benelux parlement heeft een kader omschreven opdat de ambulancediensten elkaar erkennen en dat de diensten op het ander grondgebied prioritair mogen vervoeren. Echter de concrete afspraken hoe de oproepcentrales  met elkaar moeten communiceren en wie wanneer naar waar rijdt is een andere complexe aangelegenheid. Hierover heeft het parlement zich totaal niet uitgesproken. Met de regio zeeland heeft men momenteel een eerste eerste convenant afgesoten voor rampen en grote ongevallen.  Ik heb hierover, zoals ik op de dorpsraad aangaf, verschillende gesprekken gevoerd met zowel de gouverneur als onze verantwoordelijke federale gezondheidsinspecteur. Zij geven mij aan dat zij gesprekken voeren met Nederland, maar de landing nog niet definitief is.  Het overleg wordt wel verder gezet!  Wat o.a. een knelpunt zou zijn, is dat de Ambulancediensten in Nederland geen ‘stationair systeem’ kennen zoals wij in België, maar wel een mobiel. Maw de kans dat de ambulancedienst onderweg is en dus veel verder van Meersel-Dreef verwijderd is, is veel groter dan dat de ambulance van Hoogstraten niet bereikbaar is. Dat maakt het voor de federale gezondheidsinspecteur moeilijk om praktische afspraken te maken tussen de verschillende oproepcentrales. Dat maakt ook dat uw stelling: de ambulance van Breda is hier op 10 minuten, veel genuanceerder is.

In de case naar waar u verwijst was er een dubbele samenloop van omstandigheden. De eerste ambulance was reeds op interventie en de tweede was niet beschikbaar, waardoor de hulpcentrale de dichtstbijzijnde ambulance zo snel mogelijk heeft gestuurd. Dit was volgens de Hulpcentrale 100: de ambulance van Wuustwezel en MUG van Palfijn-Merksem. Ik heb geen weet of de ambulance dienst van Nederland op dat moment in Breda stond, alleszins kan daarover momenteel geen garantie worden gegeven.

Daarom zoals gesteld, we moeten niet wachten en over de grens blijven loeren, we moeten onszelf beter gaan organiseren! Dit vraagt wat tijd, maar zal de enige garantie zijn om een gelijke hulpverlening te kunnen aanbieden aan al onze inwoners. Dit vergt ook een serieuze investering, maar die is het voor ons overduidelijk waard!

Ik hoop bij deze dat het duidelijk mag zijn dat hulpverlening over het héle grondgebied van Hoogstraten, wel degelijk mijn volle aandacht heeft, alsook die van onze partij en het huidig stadsbestuur.

Met vriendelijke groeten,

Tinne Rombouts
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V