Goedkeuring ammoniakemissiearme staltechnieken

Op woensdag 17 april 2024 werd het voorstel van decreet met de lijst van maatregelen die landbouwers kunnen nemen om de uitstoot van ammoniak te reduceren goedgekeurd. Vanaf nu baseren administraties die ammoniakemissiedeductie moeten beoordelen zich op de opgenomen maatregelen in het decreet. Er wordt een versnelde erkenningsprocedure voorzien voor systemen die al erkend zijn in buurlanden. Zo worden er sneller en meer technieken erkend.

"Onze Vlaamse landbouw is de meest duurzame en innovatieve van Europa. Tegelijk staan we voor enorme uitdagingen, zoals de reductie van ammoniak. Innovatieve technieken, zoals ammoniakemissiearme staltechnieken, kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Met deze nieuwe regelgeving kunnen we innovatie in de landbouw alle kansen geven”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v). “Landbouwers kunnen sneller aan de slag met de reductie van ammoniak en ze krijgen meer zekerheid over de efficiëntie van de technieken.”