Heraanleg fietspad langs de Mark begint op 8 maart

Vanaf 8 maart start de stad Hoogstraten met de heraanleg van het fietspad langs de Mark. De vernieuwing van het fietspad duurt vermoedelijk - als het weer ons goed gezind is - tot het bouwverlof. Tijdens de werken wordt het fietspad om veiligheidsredenen afgesloten.

Het Hoogstraatse stadsbestuur investeert zo’n 685.000 euro in het nieuwe fietspad. Hierdoor zal het comfort van de fietsers en wandelaars aanzienlijk toenemen en kan men weer met volle teugen genieten van deze prachtige fietsroute. Het fietspad langs de Mark is onderdeel van de toeristische topper: de Aardbeienroute.

Gedurende de heraanleg wordt het fietspad afgesloten. Vanaf 8 maart tot het einde van de werken zullen fietsers en wandelaars dus geen gebruik kunnen maken van het volledige traject van het fietspad, van de Zandbergstraat in Meer tot aan de grens in Meersel-Dreef. Ze zullen via een omleiding een alternatief traject kunnen volgen.

Op 8 maart start de aannemer met het kappen van een aantal bomen langs het fietspad langs de Mark. De meeste van deze bomen worden gekapt omdat zij ziek zijn (essenziekte). Anderzijds worden er ook bomen gekapt die te dicht bij het fietspad staan en met hun wortels het fietspad helemaal omhoog drukken. Er wordt gestart met het vellen van een aantal bomen in het vengebied. Daarvoor heeft de stad een ontheffing ontvangen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Daarna komt de rest van de aangeduide bomen aan de beurt, zodra de stad daarvoor een machtiging van de provincie Antwerpen heeft ontvangen. Volgens de
planning zullen alle aangeduide bomen vóór 1 april gekapt zijn.

Na het kappen van de bomen, begint de vernieuwing van het fietspad. De stad is momenteel bezig met de gunningsprocedure voor de aannemer die het fietspad zal heraanleggen. Over het ganse traject wordt de toplaag vernieuwd. Waar het nodig is, wordt ook de fundering opnieuw aangelegd. Het stadsbestuur verwacht dat met deze werken kan worden gestart in de tweede helft van april.

Alle verwijderde bomen zullen worden gecompenseerd en dit op twee locaties:

  • Langsheen de Scheurdekousweg wordt een bomenrij van knotwilgen aangeplant.
  • Op de talud van de Mark worden op verschillende plaatsen elzen aangeplant

Op andere locaties wordt de berm langs het fietspad opgewaardeerd in het kader van het Plan Pimpernel. Deze bermen worden in een manueel maaibeheer opgenomen waarbij er aandacht is voor bijzondere planten en in het bijzonder de zeldzame Grote Pimpernel.