Heraanleg fiets- en wandelpaadje tussen de Loenhoutseweg en de Dreef van het Klein Seminarie

Het fiets- en wandelpaadje tussen de Loenhoutseweg en de Dreef van het Klein Seminarie wordt heraangelegd in rode beton. Aannemer Van Roey start hiermee vanaf maandag 8 september.

Tussen de nieuwe zwembadsite en de ocmwsite loopt een trage verbinding die dagelijks heel wat schoogaande jeugd van en naar de scholen in Hoogstraten vervoert. Tijd dus om hier een degelijke fietsverbinding te voorzien. Tegelijkertijd wordt er bij de heraanleg toch ook rekening gehouden met voetgangers en rolstoelpatiënten. Bijzondere aandacht gaat namelijk uit naar het plaatsen van toegankelijke dwarshellingen van het fietspad en van de overgangen naar de oversteekplaatsen. Op die manier kan iedere weggebruiker probleemloos oversteken.

Het kruispunt van het fietspad naar de toegang van de OCMW site wordt opgebroken om een doorlopend fietspad aan te kunnen leggen. De rijweg ter hoogte van de uitrit van het OCMW naar de werfweg blijft behouden. Hier is verkeer in twee richtingen van en naar de OCMW site mogelijk. De werken situeren zich in de berm en worden afgeschermd met bakens of nadars. De werfweg, waar nu ook de fietsers rijden over de zone afgeschermd met biggenruggen, blijft in gebruik.

Burgemeester Tinne Rombouts: “Het herwaarderen van deze fietsverbinding is weer een stap in de goede richting naar het opwaarderen van de trage voetwegen in onze gemeente. Het is een ideale verkeersveilige route voor onder andere onze schoolgaande jeugd. Met het heraanleggen van deze vrijliggende voetweg garanderen we een veilige verbinding van en naar de scholen.”

 

Meer info?

Dienst communicatie Hoogstraten

Vrijheid 149

2320 Hoogstraten

03 340 19 50

communicatie@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be