Hoogstraats project voor gezinnen in armoede krijgt Vlaamse steun

Hoogstraten is één van de zes gemeenten die zijn geselecteerd om een project uit te werken rond 'Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede’. Minister Jo Vandeurzen van welzijn en minister Liesbeth Homans van armoedebestrijding stellen gedurende drie jaar ruim 30.000 euro ter beschikking van de actie ‘Kinderen Eerst’ van het Hoogstraatse OCMW.

Beide ministers lanceerden op 25 november 2016 gezamenlijk met Kind en Gezin de oproep ‘Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding’. In totaal dienden 62 initiatiefnemers een aanvraag in. Hoogstraten werd samen met vijf andere gemeentes geselecteerd. Het Hoogstraatse project is een uitbreiding van de reeds bestaande actie ‘Kinderen Eerst’. De Vlaamse overheid zal aan dit project jaarlijks 32.031 euro ter beschikking stellen gedurende drie jaar.

Het project ‘Kinderen Eerst’ van het OCMW van Hoogstraten heeft al een serieuze basis opgebouwd. ‘Kinderen Eerst’ wil kwetsbare gezinnen sterker maken, struikelblokken wegnemen en hen toeleiden naar een passende hulpverlening. Daartoe wordt samengewerkt met basisscholen, scholen voor secundair onderwijs en kinderopvang. Acties van ‘Kinderen Eerst’ zijn o.a. Pampers & Co, dat luiers en pap bedeelt, het Huis van het Kind, een taalkamp voor anderstalige kinderen, enz. Om de doelgroep hierbij te betrekken is er ook een dialooggroep gevormd met mensen van de doelgroep.

In Hoogstraten is er momenteel nog te weinig werking die proactief gezinnen ondersteunt. Dankzij de toegekende subsidies kan een gezinsbegeleider aangesteld worden die samen met het gezin kan zoeken naar mogelijkheden om hun problemen aan te pakken en ruimte te creëren om ook op andere vlakken aan de slag te gaan. Dit op een zeer laagdrempelige manier.

Volgens de Vlaamse regering scoort ‘Kinderen Eerst’ vooral sterk voor de manier waarop ze gezinnen wil ondersteunen bij de realisatie van grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt. Ook de wijze waarop gezinnen volwaardige partner zijn in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project is een grote troef. 

Het gaat hier niet alleen over financiële armoede. Het gaat om gezinnen waarvan de kinderen niet gelijk aan de startstreep verschijnen bij de race van het leven. Het kan dus ook gaan om het gezin van een recent erkende vluchteling die een bestaan voor zichzelf en zijn familie moet opbouwen in België. Door een gezinsbegeleider aan te werven willen we vanuit de gezinnen en met de gezinnen werken aan een betere toekomst, in het bijzonder voor de kinderen.