Hoogstraten breidt netwerk camera’s uit

Op 23 januari 2017 spreekt de gemeenteraad van Hoogstraten zich uit over de plaatsing van ANPR-camera’s op de E19. Dankzij deze camera’s krijgen de politiediensten een betere greep op de verplaatsingen van criminelen en criminele organisaties. Voor Hoogstraten is dit een nieuwe stap in de versterking van zijn cameranetwerk.

De nieuwe camera’s met nummerplaatherkenning staan aan de grensovergang met Nederland op de E19 in Meer (ter hoogte van de afrit naar De Mosten). Zij maken deel uit van een netwerk van 277 camera's die de federale overheid gaat plaatsen. Voor het stadsbestuur van Hoogstraten vormen ze een  meerwaarde voor de bescherming van de burger en de bestrijding van lokale criminaliteit.

“We weten dat een grensregio gevoeliger is voor criminaliteit en daarom is het interessant om de grensovergangen goed in beeld te krijgen om op die manier de politie te ondersteunen”, zegt burgemeester Tinne Rombouts van Hoogstraten. “Bovendien kunnen we deze camera’s ook voor ons lokaal veiligheidsbeleid inzetten.  We hebben al heel wat camera’s op ons grondgebied en de nieuwe camera’s betekenen nog een versterking van dat netwerk. Ik hoop daarom dat de gemeenteraad een positief besluit neemt.”

Stelselmatig blijft de politiezone Noorderkempen investeren om de beeldvorming voor de politie te verbeteren. De politiezone Noorderkempen beschikt reeds over vier camera’s op haar grondgebied. Daarnaast zijn er nog twee camera’s op de transportzone langs de E19. Verder zal de politiezone Noorderkempen in samenwerking met de politiezone Voorkempen in 2017 investeren in twee camera’s op de wegen van Hoogstraten en Rijkevorsel richting Sint-Lenaarts. Hoogstraten maakt ook werk van een adviesroute voor vrachtwagens, waardoor onnodig vrachtverkeer zal worden gebannen uit de dorpskernen. Voor die adviesroute zijn in Hoogstraten drie vrachtwagensluizen gepland, die eveneens werken met ANPR-camera’s,  en die kunnen worden ingezet ter bestrijding van de criminaliteit. 

ANPR-netwerk

Criminelen en criminele organisaties maken intens gebruik van het wegennet en in het bijzonder van de autosnelwegen. De meerwaarde van een ANPR-netwerk staat buiten kijf. De data kunnen politioneel worden aangewend voor:

  • real-timeblacklisting van geseinde voertuigen (o.m. gestolen voertuigen en nummerplaten)
  • real-timeblacklisting voor niet-verzekerde of niet-gekeurde voertuigen
  • retroactieve data-analyse: rondtrekkende dadergroepen opsporen en bestrijding van terrorisme
  • verkeersveiligheid: real-time beeldvorming van het verkeer, verkeershandhaving aan de hand van trajectcontrole, dynamische verkeersaansturing