Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas investeren in een cameraschild rond hun politiezone

De drie gemeentebesturen van de politiezone Noorderkempen hebben beslist dat zij het cameraschild rond hun zone zullen sluiten. Dit wil zeggen dat er 17 camera’s zullen bijgeplaatst worden. Dit vergt een investering van 560.000 euro (budget 2018).  Hiermee zou in één klap heel de zone worden afgeschermd en dus bij wijze van spreken een volledig schild gevormd worden.

Dat de uitdagingen voor de politie er niet makkelijker op zijn geworden, is een open deur intrappen. Daarbij kent onze politiezone Noorderkempen extra uitdagingen door bv. zijn specifieke ligging met een uitgestrekte grens tegen Nederland, de aanwezigheid van onze gevangenissen en de uitgestrektheid van het grondgebied. Daarom werd recent al beslist om het aantal manschappen gevoelig uit te breiden.

Daar komt nu nog een extra investering in ANPR-camera’s bovenop.

“ANPR camera’s hebben al hun nut bewezen. De investering in deze technologie draagt bij aan sneller en door meer efficiënte informatie gestuurd politiewerk. Intelligente camera’s maken intelligent politiewerk mogelijk, waardoor de veiligheid binnen onze zone sterk verbetert”, aldus de burgemeesters Rombouts, Cuylaerts en Wilryckx.

ANPR

Een ANPR-camera registreert dag en nacht elke nummerplaat die voorbij komt. Er wordt een foto genomen van het kenteken en van de wagen. Die gegevens worden dan automatisch afgetoetst aan een lijst van bv. niet-verzekerde voertuigen, gestolen voertuigen, geseinde personen,… Dankzij het gebruik van deze lijsten, generen nummerplaten die aan zulke feiten gelinkt zijn een hit (alarm) in het systeem. Hierdoor kan de politie sneller en meer gericht aangestuurd worden.

Maar ANPR beperkt zich niet alleen tot verkeershandhaving, ze werkt op zich ook ontradend en heeft een belangrijke meerwaarde in het kader van criminaliteitsbestrijding. ANPR houdt 30 dagen lang de gegevens bij, dus ook die van verdachten die betrokken zijn bij criminele feiten of in een gerechtelijk onderzoek. Na bijvoorbeeld een snelkraak kan een volledige of half gekende nummerplaat ingevoerd worden of het tijdstip van het voorval, waardoor men snel een beeld krijgt van waar de verdachten zich bevinden of wat hun vluchtwegen waren. Het geeft de politie de kans om een beter beeld te krijgen over bv. rondtrekkende dadergroepen die betrokken zijn bij inbraken in woningen of bedrijven.  De mogelijkheden van deze investering zijn oneindig en een grote meerwaarde voor het modern politiewerk in onze zone Noorderkempen. Het zijn extra ogen 24u/24 en 7/7.

Succes

Op dit moment beheert de zone zelf reeds vier camera’s en kan zij beroep doen op drie externe camera’s. Dat deze techniek zijn effect niet mist hebben we het afgelopen jaar zelf kunnen ervaren.  Zo kon bijvoorbeeld de registratie van een nummerplaat in de ANPR-palen het afgelopen jaar resulteren in de arrestatie van een verdachte, werd een vermist persoon opgespoord en werd een persoon met een levenslang rijverbod onderschept.  De voorbeelden zijn legio.

De drie camera’s die geplaatst worden in het kader van de vrachtwagensluis, zullen eveneens ingezet worden voor criminaliteitsbestrijding. Met het plaatsen van 17 nieuwe camera’s worden enerzijds de belangrijkste invalswegen vanuit Nederland dichtgemaakt en anderzijds wordt binnen de zone het verkeer op de grootste verbindingswegen tussen de drie gemeenten geregistreerd.   Bij de locatiebepaling wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de locaties van de bestaande en geplande camera’s op het grondgebied van de andere zones. In bijlage vindt u de locaties, alsook een aanduiding op de kaart. De precieze locaties moeten nog worden bepaald, maar de straatnaam geeft de omgeving aan waar de camera zal geplaatst worden.

Overzicht van het bestaande netwerk

De huidige ANPR-camera’s staan opgesteld op volgende plaatsen:

 • John Lijsenstraat t.h.v huisnummer 27, Meer
 • Loenhoutseweg t.h.v. huisnummer 141, Hoogstraten
 • Steenweg op Hoogstraten t.h.v huisnummer 200, Merksplas
 • Oostmalsesteenweg t.h.v huisnummer 347, Rijkevorsel
 • Extern raadpleegbaar:
  • E19 ter hoogte van de grensovergang met Nederland (brug “De Mosten”)
  • twee ANPR-camera’s op de transportzone te Meer (grensgebied Hazeldonk, NL)

In de nabije toekomst zullen – in het kader van de adviesroute voor vrachtwagens - ANPR-camera’s geplaatst worden in de vrachtwagensluizen op volgende plaatsen  (de palen zijn al geplaatst, de installatie van de camera’s en hoogtemeters volgt binnenkort):

 •  Meerdorp (Meer), komende vanuit Nederland net voorbij het kruispunt van de Meerleseweg;
 • Meerledorp (Meerle), komende vanuit Nederland net voorbij het kruispunt Groot Eyssel;
 • Vrijheid (Hoogstraten), aan het kruispunt met de Gelmelstraat;

Nieuwe geplande locaties

De exacte locaties moeten worden nog bepaald, maar zullen zich situeren in de omgeving van de straten in het onderstaand overzicht.

Grondgebied Hoogstraten

 1. Terbeeksestraat (verbindingsweg PZ grens en PS Noorderkempen)
 2. Hoogeind
 3. Dreef (stond reeds in planning met vrachtwagensluis, maar nog niet geplaatst – budget 2017)
 4. Heieinde
 5. Chaamseweg
 6. Strijkbeek
 7. Ulicotenseweg
 8. Castelréweg
 9. Bosuil
 10. Wortel Kolonie (onder voorbehoud van eventuele harde afsluiting van de weg)
 11. Langenberg

Grondgebied Rijkevorsel

 1. Merksplassesteenweg
 2. Gammel

 

Grondgebied Merksplas

 1. Heikant
 2. Witte Keiweg
 3. Steenweg op Weelde
 4. Veldenbergstraat