Hoogstraten schakelt detailhandelscoach in

De stad Hoogstraten doet een beroep op de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen om input te leveren voor haar strategisch plan voor de detailhandel. Hij zal o.a. de grensoverschrijdende klantenstromen van en naar Nederland in kaart brengen. Hoogstraten is de 33e gemeente die een beroep doet op de provinciale dienstverlening inzake detailhandelscoaching.

Hoogstraten heeft een heel eigen dynamiek als winkelstad. Dat heeft veel met haar ligging te maken. De Vrijheid heeft een interessant en kwalitatief aanbod van speciaalzaken, boetieks en horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen. We weten dat een groep inwoners regelmatig over de grens gaat winkelen, omdat de prijs van sommige basisproducten daar goedkoper zijn. Anderzijds voelen we aan dat onze Nederlandse buren hier graag een hapje komen eten of een glaasje drinken met vrienden. Daar zijn echter geen gegevens over, want de bestaande studies hierover stoppen aan de grens. Daar verwachten we o.a. ondersteuning van onze detailhandelscoach. We willen een ruimere marktkennis hebben, ook van over de grens, zodat we ons beleid hierop nog beter kunnen afstemmen. En zo onze ondernemers nog meer kansen kunnen aanreiken om een bloeiende zaak uit te bouwen.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé merkt op dat Hoogstraten met succes kiest voor een kernversterkende aanpak. De leegstand in het handelscentrum is zeer laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6 %, in het centrum zelfs amper 4 %. Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie. Maar in het huidige winkellandschap kan dat snel veranderen. Het is dus belangrijk dat een stadsbestuur een vooruitstrevend beleid voert dat hier rekening mee houdt.

Doorlichting strategisch commercieel plan

De stad heeft vandaag relatief weinig last van leegstand in vergelijking met de rest van Vlaanderen, met minder dan 6% over de hele stad, en in het centrum zelfs amper 4%. Het stadsbestuur kiest al enkele jaren voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten. De stad wil ook versnippering van het aanbod in het centrum tegengaan. Daarvoor wil Hoogstraten haar strategisch commercieel plan laten doorlichten door de detailhandelscoach van de provincie. Hij doet dat samen met een stuurgroep waarin de schepenen en ambtenaren van middenstand, lokale economie en ruimtelijke ordening zetelen. Die stuurgroep is intussen al twee keer samengekomen.

Grensoverschrijdende klantenbewegingen in kaart brengen

Detailhandelscoach Ben Op de Beeck onderzoekt momenteel hoeveel ontwikkelingsruimte er nog is in functie van de vraag in regio. Een belangrijke factor zijn de klantenstromen tussen Hoogstraten en Nederland. De provincie verzamelt al bijna tien jaar data over detailhandel in onze gemeenten en maakt impactanalyses welke impact de nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel hebben op het koopgedrag. “Dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht van vraag en aanbod op Belgisch grondgebied”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé. “De detailhandelscoach zal voor Hoogstraten nu ook de grensoverschrijdende klantenbewegingen zo goed mogelijk in kaart brengen. Hij zal aanbevelingen doen op basis waarvan de stad haar ambities en beleid eventueel kan bijsturen.”

Naast het samenwerken met de detailhandelscoach, is Hoogstraten ook in het project ‘Straat in ’t vizier’ gestapt, dat gericht is op een vijftal winkelcentra. Hiermee wil het stadsbestuur een antwoord bieden op de uitdagingen van o.a. ecommerce. Het stadsbestuur heeft de keuze gemaakt om samen met onze ondernemers een nieuw online platform te ontwikkelen voor winkels, horeca en andere zelfstandigen dat mensen die op zoek zijn naar een bepaalde dienst of product snel en gemakkelijk de weg wijst naar de Hoogstraatse aanbieders.

Tenslotte is Hoogstraten ook bezig een ‘duurzame voedselstrategie’ uit te werken samen met producenten, maar ook met onze winkels en horecazaken. Hoogstraten heeft een ongekend grote voedingssector, zowel land- als tuinbouw, maar is ook heel actief op het vlak van verwerking, groot- en kleinhandel, opleiding in de land- en tuinbouw, de hotelschool en heel gastronomische zaken die werken met streekproducten. Door meer samenwerking en versterking van ons imago op dat vlak kan de stad ongetwijfeld nog meer kansen aan onze ondernemers geven.