Hoogstraten start onderzoek naar cultuuraanbod


Stad Hoogstraten lanceert een grootschalige bevraging onder de Hoogstratenaren naar het cultuuraanbod in de stad. Het stadsbestuur vindt het belangrijk om de mening, de ideeën, de voorstellen en de wensen van haar inwoners over het culturele leven in Hoogstraten te kennen. De resultaten van dit bevolkingsonderzoek zullen samen met andere onderzoeksresultaten dienen als fundament voor de verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid en -aanbod in Hoogstraten.


De enquête staat sinds vandaag op de website van het gemeenschapscentrum van Hoogstraten: www.gchoogstraten.be. De bewoners kunnen de enquête invullen tot eind maart. Een papieren versie kan men verkrijgen in het administratief centrum bij de dienst cultuur (Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten).
Eind 2016 ging stad Hoogstraten met IOK in zee om een ambitieus onderzoekstraject op te zetten rond de verdere uitbouw van een gemeenschapscentrum op haar grondgebied. In verschillende fasen zal er onderzocht worden wat de behoeften zijn van de inwoners en de verenigingen en waar de kansen en valkuilen liggen voor het stadsbestuur.

“Onze tientallen dynamische verenigingen fungeren al jaren als drijvende kracht van het culturele leven in Hoogstraten”, vertelt burgemeester Tinne Rombouts. “We willen nu grondig onderzoeken waar wij als stadsbestuur leemtes kunnen invullen en het culturele leven kunnen ondersteunen.” De studie zal zich dan ook in de eerste plaats richten op twee grote aspecten van het culturele leven: het aanbod en de infrastructuur.

“De bedoeling is om ten laatste begin 2018 een duidelijk, gefundeerd plan voor de toekomst op tafel te hebben liggen”, vult schepen van cultuur Jef Vissers aan. “Op basis van de inbreng van inwoners en verenigingen zullen mogelijke pistes ontwikkeld worden.”

Het stadsbestuur hoopt op een enthousiaste betrokkenheid van de bevolking, zodat het plan een grote gedragenheid heeft. Ze roept de Hoogstratenaren op om massaal even tijd vrij te maken om de enquête in te vullen.