Hoogstraten test fietsstraat en schoolstraat uit

Op 14 mei is men in Hoogstraten begonnen met enkele testopstellingen in de schoolomgevingen van De Meerpaal en Kiekeboe in Meer en Scharrel in Minderhout. Het stadsbestuur test op die locaties een fietsstraat en een schoolstraat uit. Deze twee verkeerssituaties zijn nieuw voor Hoogstraten en moeten meer ruimte geven aan fietsers en stappers.

Het gaat om proefopstellingen die de school, de ouders en de kinderen laat kennismaken met een andere manier om naar school te gaan. Het idee om te werken met een fietsstraat en een schoolstraat is het resultaat van overleg tussen kinderen, ouders, schooldirecties en het stadsbestuur in het kader van het project School-Straten.

Het stadsbestuur benadrukt dat het om testen gaat met tijdelijke infrastructuurmaatregelen. De proefperiode zal ongeveer een maand in beslag nemen. In de loop van het experiment zullen vermoedelijk nog aanpassingen gebeuren. Indien alles goed gaat, is het mogelijk dat de testopstellingen worden omgevormd naar permanente situaties. Eerst zal daarvoor samen met school, ouders en kinderen een grondige evaluatie gebeuren.

Tijdens de proefperiode vraagt het stadbestuur aan de ouders en buurtbewoners om extra alert te zijn voor de veranderingen. Het vragen een kleine aanpassing van gewoontes. Maar hopelijk ervaart en ziet men ook de voordelen in veiligheid voor de kinderen, voor fietsers en stappers. De proefopstelling heeft alleszins tot doel om op basis van de ervaringen een goede evaluatie te maken om vervolgens tot een definitief besluit te komen.

Ingrepen

In de Donckstraat in Meer wordt een fietsstraat uitgeprobeerd:

  • De auto’s mogen de fietsers niet inhalen en rijden maximum 30 km/u
  • De fietsers gebruiken de volledige breedte van de rijbaan (enkelrichting) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer)
  • De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden

 

In de Schoolstraat in Minderhout wordt geëxperimenteerd met een schoolstraat:

  • Bij het begin en einde van de schooldag wordt de Schoolstraat tijdelijk afgezet voor gemotoriseerd verkeer, gedurende een half uur
  • Ouders die met de auto komen, parkeren volgens de regels in de buurt

Deze twee testsituaties maken deel uit van het project School-Straten. De school, ouders en buurtbewoners hebben in de loop van dit project samen oplossingen gezocht voor de mobiliteitsproblemen in de buurt van hun school. Zij krijgen dan ook de kans om deze testfase mee te evalueren. Zoveel mogelijk mensen zullen bevraagd worden door het afnemen van interviews en enquêtes.  Als de evaluatie positief is, engageert de school en het stadsbestuur zich om de proefopstellingen om te vormen naar permanente maatregelen.

Meer info op www.hoogstraten.be/school-straten

Foto's