Hoogstraten trekt opnieuw naar Za-Kpota

Voor het derde jaar op rij reist begin september opnieuw een delegatie uit Hoogstraten af naar Benin. Dit jaar maakt burgemeester Tinne Rombouts ook deel uit van de Hoogstraatse delegatie, samen met schepen van ontwikkelingssamenwerking Jef Vissers, gemeenteraadsleden Marc Van Aperen en Koen Van Leuven en drie medewerkers van de stad. Gepakt en gezakt en met een open vizier, staat de delegatie klaar voor verschillende indrukken en ervaringen. Centraal staan de aandacht voor gendergelijkheid, duurzame ontwikkeling, kansen voor jongeren en de resultaten en werking van eerder opgestarte projecten.

Een vrouwelijke burgemeester is in Za-kpota onbekend en zal voor burgemeester Tinne Rombouts één van haar aandachtspunten worden in haar bezoek. “In Za-kpota zijn geen vrouwelijk gemeenteraadsleden en stonden amper vrouwen op de verkiezingslijsten. Ik hoop met mijn bezoek vrouwen te overtuigen ook hun stem meer te laten horen en de reeds geëngageerde (mannelijke) beleidsmensen te overtuigen van het belang van gendergelijkheid.” aldus burgemeester Tinne Rombouts. Tijdens het bezoek zal de burgemeester gebruik maken van haar positie als vrouw om de actieve deelname van vrouwen aan het publieke leven te stimuleren.

Bovendien is gendergelijkheid een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Hoogstraten en Za-kpota ondertekenden beiden het afgelopen jaar een engagementsverklaring om inspanningen voor deze ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. “Meer dan de helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen, maar hoe kunnen we zorg dragen voor de wereld als we vrouwen niet engageren”, zegt burgemeester Tinne Rombouts hierover. 

De ontwikkeling van kinderen en jongeren, hen alle kans geven om hun talenten te ontwikkelen is voor burgemeester Tinne Rombouts een prioritair streefdoel in Hoogstraten, maar ook daarbuiten. Zo ook in Za-kpota. Eén van de projecten die Za-kpota in samenwerking met Hoogstraten de afgelopen jaren in stelling heeft gezet, is o.a. de geboorteregistratie. Het hebben van een identiteit, naam en geboortedatum, is belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Dit heb je nodig om de schoolpoort te kunnen passeren.

Volgend jaar willen we jongeren uit Hoogstraten laten kennismaken met het leven in Za-kpota, met jongeren in Za-kpota. Burgemeester Tinne Rombouts zal samen met de medewerker van de jeugddienst en de dienst ontwikkelingssamenwerking tijdens het huidig bezoek een aantal  voorbereidende gesprekken en bezoeken doen om de uitwisseling met de jongeren volgend jaar mogelijk te maken.

De bestuurlijke delegatie bestaat naast de burgemeester en schepen van ontwikkelingssamenwerking voor de eerste keer ook uit gemeenteraadsleden Marc Van Aperen en Koen Van Leuven. De bedoeling van het bezoek is enerzijds terugkoppeling te krijgen vanuit het bestuur van Za-kpota om na te gaan of we de vooropgestelde afgesproken doelstellingen bereiken en anderzijds af te spreken wat onze toekomstige werkpunten zijn. De delegatie bezoekt de projecten die de afgelopen jaren in stelling zijn gezet, zoals bv. methodieken voor het verhogen van eigen inkomsten van de gemeente, composttoiletten, zonnekiosken, schooltuinen enzoverder.

Door ook onze gemeenteraadsleden de kans te geven kennis te maken met het leven in Za-kpota kan het draagvlak voor de samenwerking als stedenband alleen maar groeien. Zelf ervaren hoe het land is georganiseerd, hoe de mensen werken, geeft ons de kans om bepaalde afwegingen in projecten beter te kunnen maken.

Hoogstraten heeft heel bewust gekozen voor een stedenband in plaats van louter financiële ondersteuning in de vorm van subsidies of donaties voor bepaalde alleenstaande projecten of hulpprogramma’s. Opvolgen of een project goed geïntegreerd geraakt en echt nuttig is voor de inwoners of hoe zaken misschien bijgestuurd moeten worden, is cruciaal. Hoogstraten kiest voor een ondersteuning op vlak van financiën maar ook op gebied van organisatie en ideeën uitwisselen.

De appelsienenfabriek in Za-kpota is daar een zeer typerend, maar eigenlijk triest voorbeeld van. De appelsien in Za-kpota zou de aardbei in Hoogstraten kunnen zijn. De teelt is veelvuldig aanwezig, maar de organisatie van hun afzetmarkt is zeer beperkt. De fabriek had tot doel om vruchtensappen te maken en zo een ruimere afzetmarkt te organiseren, maar de opstart van de fabriek loopt niet van een leien dakje. Samen met het bestuur van Za-Kpota, samen met de telers en de ondersteuning van NGO’s wil de delegatie nagaan hoe de afzetmarkt beter kan worden georganiseerd en hoe de fabriek succesvol in werking kan worden gezet.

 “Samenwerken brengt ons verder! Het stadsbestuur, maar ondertussen ook onze inwoners, scholen zoals VITO en Hoogstraatse bedrijven trachten we warm te houden om met inwoners en het bestuur van Za-kpota een echte samenwerking uit te bouwen waar wij leren van elkaar. Ik ben zeer benieuwd om écht kennis te maken met het leven in Za-kpota en ik zal mijn ogen ook open houden om te kijken waar wij kunnen leren van hen” zegt Tinne Rombouts. “Opvallend aan de mensen van Za-kpota bij hun bezoek in Hoogstraten was hun warmte en dankbaarheid. Iets waar wij misschien in ons drukke leven soms iets meer bij stil mogen staan”.

De delegatie uit Benin die op bezoek kwam in 2014 deed ons daar op een subtiele manier bij stilstaan. Als relatiegeschenk mocht de burgmeester van Hoogstraten toen een schaal ontvangen. De schaal wordt in Benin gebruikt om water te halen, maar er zaten gaten in. Hoe meer handen om de schaal te dragen, hoe meer gaten afgedekt zijn en hoe meer water tot op de bestemming geraakt.