Hoogstraten voorziet een sterretjesweide

Levenloos geboren kinderen die de levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt hebben konden in het verleden niet begraven worden in Hoogstraten. Naar aanleiding van een vraag vorig jaar besliste het stadsbestuur om een sterretjesweide in te richten op de begraafplaats van Hoogstraten. “Een kind dat levenloos geboren wordt, betekent een enorm verlies voor het hele gezin. Met het inrichten van een sterretjesweide willen we ook deze ouders, familie en vrienden een plekje geven om tot rust te komen voor zij die dit wensen” aldus burgemeester Tinne Rombouts.

Ouders van levenloos geboren kinderen kunnen zich richten tot de dienst burgerzaken indien zij hun ‘sterretje’ wensen te begraven. Het stadsbestuur heeft op de begraafplaats in Hoogstraten een aparte plaats voorzien om levenloos geboren kinderen die de levensvatbaarheidsgrens nog niet bereikt hebben te begraven, de sterretjesweide. Hopelijk is het eerder een  uitzondering, maar we willen centraal in Hoogstraten toch een plekje voorzien. De sterretjesweide is een graspleintje dat naast de rustplaats voor kinderen gelegen is op de begraafplaats te Hoogstraten. Het stadsbestuur voorziet in een steentje met de gravure van de geboortedatum. Dit om erover te waken dat er steeds een grafmonument voorzien wordt en dat nagegaan kan worden over welk grafje het gaat. Als de ouders dit wensen dan is er ook de mogelijkheid om de naam of een uitgebreidere tekst te graveren.

“Iedereen verwerkt verdriet op zijn eigen manier en daar hebben we respect voor. Een plekje om te herdenken en op een waardige manier afscheid nemen kan helpen bij het verwerken van verdriet. Als ouders wensen om hun levenloos geboren kindje te begraven dan willen wij dat als stadsbestuur mogelijk maken” aldus burgemeester Tinne Rombouts.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst burgerzaken

03 340 19 31 of burgerlijke.stand@hoogstraten.be