Hoogstraten wint GoeBezig-prijs

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw heeft Hoogstraten bekroond met de GoeBezig-prijs. Deze prijs beloont gemeentebesturen of bewonersgroepen op het platteland die zich een voorbeeld tonen op het vlak van inspraak en participatie.

Op 10 maart 2018 reikte de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw voor de vierde keer de GoeBezig-prijzen uit, deze keer in Herne. In de categorie ‘gemeentebesturen’ kwam Hoogstraten als laureaat uit de bus. Volgens Dorpsbelangen wil ze de goede praktijken van het stadsbestuur van Hoogstraten op het gebied van inspraak en participatie in de kijker zetten en belonen.

Hoogstraten was één van de 18 genomineerden. De medewerkers hebben een knap overzicht gemaakt van de dossiers, waarbij we burgers de voorbije jaren actief betrokken werden bij de besluitvorming. Zo’n prijs is een goed moment om eens stil te staan bij het geleverde werk. Het bestuur put er energie uit om samen op deze ingeslagen weg verder te gaan. Om de uitdagingen in de toekomst het hoofd te bieden, stellen ze zichzelf dan ook de vraag: wat kunnen de burgers zelf, wat moeten wij als stad doen en waar of hoe kunnen we burgerinitiatieven ondersteunen? Samenwerken met burgers is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar ongetwijfeld wel de meest duurzame, volgens het bestuur.

Juryrapport

Net als in 2016 het geval was, werden alle inzendingen door een vakjury beoordeeld. Deze jury bestond dit jaar uit een expert van de Vlaamse Landmaatschappij (Davy De Dobbeleer), van Landelijke Gilden (Karel Lhermitte) en van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (Nathalie Dumarey). De jury bekroonde Hoogstraten omwille van de structurele verankering van de samenwerking met diverse soorten bewonersgroepen, de vooruitstrevende visie, het werken met externe coaching, inspraakrondes en praatcafés. Projecten waarvoor een beroep werd gedaan op participatie en co-creatie zijn onder andere de dorpskernvernieuwing in Meerle, de renovatie van de kapel van het woonzorgcentrum, het oprichten van een buurtzorgnetwerk, het creëren van extra bewegingsruimte in schoolomgevingen ‘Schoolstraten’, enz. Hoogstraten heeft ook participatie ingeschreven in het meerjarenplan als een expliciete beleidsdoelstelling.

Dorpsbelangen

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw zet zich in om groepen burgers - die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp – te empoweren, ondersteunen, informeren en documenteren. Ze wil hen met elkaar in contact brengen en tot uitwisseling stimuleren. Daarnaast gaat ze namens hen in dialoog met overheden, bedrijven en instanties.

Foto's