Jongerenconcress van jong CD&V

Het voorbije weekend vond het startcongres voor de jongeren van jong CD&V plaats.

Er waren verschillende sprekers die rond een thema kwamen spreken (jongerenwerkloosheid, studeren, wonen, gezin). Maar ook de jongerenkandidaten werden voorgesteld. Tinne behoort met haar 34 lentes nog steeds tot de jongeren. Op het congres werden alle jongeren die op de modellijsten zullen staan, voorgesteld.

Op de congrestekst kwamen 274 amendementen maar uiteindelijk werd er gestemd. Zo pleiten de jongeren bijvoorbeeld voor een rijbewijs met punten en een debat rond anciënniteit. Het grote verschil tussen het begin- en eindloon voor jongeren moet immers naar omlaag. Ook wonen is een belangrijk thema voor jongeren. Wonen in eigen streek moet mogelijk zijn. Door een aanpassing van de wet rond cohousing wil jong CD&V jongeren kansen geven om samen te wonen op een betaalbare manier. Tot slot leeft ook de GAS-wetgeving onder de jongeren. Hier dient een grote hervorming zich aan om  misbruik en willekeur te voorkomen.