Kinderen eerst!

Overlegplatform wil kinderarmoede bestrijden

In 10 stappen streven de basisscholen i.s.m. OCMW en stadsbestuur Hoogstraten naar
een kansRIJKE school. Directeurs van de Hoogstraatse basisscholen ondertekenden
het Charter tegen kinderarmoede. Het charter werd gisteren officieel overhandigd voor
de theatermonoloog ‘Leven in een Krabbenmand’.

Niemand kiest voor een toekomst in armoede, noch voor zichzelf, noch voor zijn kinderen of
kleinkinderen. Toch worden ongeveer 400.000 Belgische kinderen blootgesteld aan het risico
op armoede. Zij starten ongelijk aan de race van het leven, waardoor zij altijd harder moeten
lopen om de rest bij te houden.

Op lokaal niveau willen het OCMW Hoogstraten en het stadsbestuur hier iets aan doen.
Daarom richtten ze het overlegplatform ‘Kinderen Eerst’ op, waarin kinderarmoede centraal
staat. Hierin zetelen de directeurs van de basisscholen en de verantwoordelijken van de
kinderopvanginitiatieven. “Als stadsbestuur beslisten we om dit project ten volle te
ondersteunen. Op die manier kan dit project een structureel karakter krijgen doordat het
ingebed wordt in de reguliere werking,” aldus Burgemeester Rombouts.

Het overlegplatform wil kinderarmoede vroeg detecteren en bestrijden. Een aantal concrete
acties werden opgestart: een stappenplan werd uitgewerkt bij het niet betalen van
schoolrekeningen, zitdagen studietoelagen werden gehouden, voor anderstaligen en
taalzwakkeren werd er een taal – en sportkamp georganiseerd, i.s.m. Karel de Grote
Hogeschool & Hoge School Heverlee worden er spelboxen opgemaakt waarmee leerkrachten
in de klas aan de slag kunnen,…

Op het armoedeoverleg op 25/09/2015 gaven maar liefst 20 verschillende partners (zie lijst
onderaan) een aanzet om blijvend oog te hebben voor kinderarmoede. Dit engagement is
bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van het charter dat samen met het
overlegplatform is opgemaakt en ondertekend: in 10 stappen naar een kansRIJKE school.

Het charter werd door de burgemeester officieel overhandigd tijdens de toneelvoorstelling
“Leven in een Krabbenmand”, een theatermonoloog over armoede. De datum van deze
voorstelling was niet lukraak uitgekozen. In het kader van de dag van verzet tegen armoede
op 17/10/2015 werd de productie symbolisch gepland op 14/10/2015. “In het kader van het
project Kinderen Eerst werd de productie aangeboden aan het brede publiek. Via deze weg
willen we zoveel mogelijk mensen sensibiliseren zodat het taboe rond het thema beetje bij
beetje kan weggewerkt worden”, meent Burgemeester Rombouts. Dat het onderwerp
Hoogstraten niet onberoerd laat, bleek uit de massale opkomst op de theatervoorstelling. Iets
meer dan 500 toeschouwers waren aanwezig.


Lijst van deelnemende partners
Gemeenteschool Hoogstraten
De Meerpaal – Kiekeboe
’t Dreefke
De Wijsneus
Scharrel
Lagere School Klein-Seminarie
Basisschool Spijker
De Klimtoren
OCMW Hoogstraten
Stadsbestuur Hoogstraten
Landelijke Kinderopvang – Dienst Onthaalouders
Landelijke Kinderopvang – Stekelbees
Kinderdagverblijf Spijker – Gelmeltjes
De Opvoedingswinkel Hoogstraten
CLB Hoogstraten
Kind & Gezin
Kraamzorg – Landelijke thuiszorg
Prisma – Agentschap integratie & inburgering
De Toevlucht Hoogstraten
’t Ver-zet-je