Klokken voor restauratie uit Sint-Katharinakerk

Alle 51 klokken  worden uit de toren van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten verwijderd. Op dinsdag 27 februari worden de grootste exemplaren door een gespecialiseerde firma verwijerd langs de opengemaakte galmgaten. Want samen met de restauratie van de kerktoren, krijgt ook de beiaard een grondige restauratiebeurt. De Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij zal de klokken minutieus onder handen nemen. Eind 2018 – begin 2019 zouden de klokken dan opnieuw in prima conditie moeten zijn om te weerklinken over Hoogstraten.

De klokken die zich in de kerktoren van Hoogstraten bevinden zijn oorspronkelijk afkomstig van een beiaard uit de kathedraal in Antwerpen. Zij schonken de klokken aan de Sint-Katharinakerk (zusterkerk van de kathedraal van Antwerpen) nadat deze daar niet langer dienst deden. Sinds mei 1960, bij de viering van 750 jaar Hoogstraten, werden de klokken in gebruik genomen. Uiteraard gaat de geschiedenis van de beiaard van Hoogstraten veel langer terug, maar vandaag horen we nog altijd de klokken die in 1960 in gebruik werden genomen.

Het dossier voor de restauratie van zowel de kerk als de beiaard werden jarenlang goed voorbereid. Burgemeester Tinne Rombouts is dan ook heel erg blij dat de restauratiewerken gelijktijdig kunnen verlopen.  “Gezien de uitzonderlijke waarde van de beiaard in Hoogstraten, hebben we gekozen voor een volledige restauratie”. De Vlaamse overheid neemt 80% van de kosten op zich, de kerkfabriek en de stad Hoogstraten komen elks tussen voor 10% van het totale bedrag.

Ondertussen zijn alle voorbereidingen getroffen en kunnen de klokken de toren verlaten. Het gaat om 50 klokken die tot de beiaard behoren en één luidklok. Daarvoor werd voldoende gevelopening gemaakt in de galmgaten. Een kraan hijst de klokken uit de toren en brengt deze veilig aan de grond. Daarna verhuizen de klokken naar het atelier van de Koninklijke Eijsbouts. De klokken van de huidige beiaard wegen meer dan 11 ton. Na de restauratie zal de toren een gewicht van 25 ton dragen omdat er vier nieuwe klokken worden toegevoegd. De klokken krijgen een grondige poetsbeurt en worden hersteld waar nodig. Daarvoor zal stadsbeiaardier Luc Dockx afreizen naar het atelier waar de klokken worden ondergebracht. Na de restauratie zullen de klokken opnieuw zuiverder klinken. Wanneer de klokken precies terug in de toren worden ondergebracht is nog niet bekend, maar tegen eind 2018 zouden ze weer moeten klinken in Hoogstraten en omstreken.