De Kluis wordt meest duurzame bedrijventerrein van de kempen

Het stadsbestuur van Hoogstraten zet in op duurzaamheid en toetst nieuwe projecten dan ook resoluut af aan de mogelijkheden van een warmtenet. Het industrieterrein De Kluis wordt voorzien van een warmtenet en wordt hiermee het meest duurzame bedrijventerrein van de kempen. 

Een warmtenet laat toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag. Doordat je met een duurzame warmtebron kan werken, kunnen we de CO²-uitstoot van ons energieverbruik terugdringen. Heel wat warmtenetten maken gebruik van restwarmte. In het project de Kluis wordt op korte termijn gedacht aan een gascomprimerende warmtepomp met back-up op aardgas. De site wordt zo aangelegd dat in de toekomst op dezelfde site eventueel een geothermische centrale mogelijk is, wat een 100% hernieuwbare energiebron is.

Het bedrijventerrein De Kluis wordt ontwikkeld door het IOK. De aanleg van het warmtenet wordt uitbesteedt aan IVEKA. Beide bedrijven zijn momenteel reeds verantwoordelijk voor de distributieactiviteiten voor elektriciteit en gas op het Hoogstraats grondgebied. 75% van het nieuwe terrein zal enkel met een warmtenet worden uitgerust. Op 25% van het terrein wordt een dubbelnet voorziet voor warmte en gas voor die bedrijven die zeer hoge temperaturen nodig hebben in hun productieproces.

Burgemeestersconvenant

Sinds 2015 neemt het stadsbestuur Hoogstraten, in het kader van het burgemeesterconvenant – Kempen 2020, een stevig engagement op voor minder CO²-uitstoot. De aanleg van dit warmtenet op De Kluis is een volgende historische stap in de richting een meer CO²-neutraler Hoogstraten. De Kluis wordt het eerste bedrijventerrein van de Kempen dat met een warmtenet wordt uitgerust en kan hiermee hopelijk een voorbeeld zijn voor anderen.

Een aansluiting op een warmtenet geldt als ‘minimumaandeel hernieuwbare energie’ zoals verplicht in de energie-prestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouw. Dat is mooi meegenomen, maar er zijn nog heel wat andere kostenbesparende voordelen. Bedrijven moeten niet meer voorzien in opslag voor brandstof, hebben geen kosten voor een verwarmingsketel en kunnen rekenen op een gegarandeerde kwaliteitsvolle energielevering.

Dat de klant voordeel doet door aan te sluiten op het warmtenet wordt gegarandeerd door het principe van ‘niet meer dan anders’. Het tarief dat voor de warmte zal worden gevraagd, zal niet meer bedragen dan het tarief voor een vergelijkbare situatie met een aardgasvoorziening. Indien we dit tarief niet kunnen bieden, wordt er geen warmtenet aangelegd. Het vooronderzoek voor De Kluis heeft echter aangetoond dat dit mogelijk zou moeten zijn.

IOK is bezig met de opmaak van het aanbestedingsdossier voor de aanleg van de wegen. Verwacht wordt dat 2de helft van 2017 de start van de aanleg van de wegen kan gebeuren. Bedrijven die interesse hebben om zich op deze zone te vestigen, kunnen zich nog steeds aanmelden bij het IOK.

In het kader van het burgemeestersconvenant – Kempen 2020 heeft het stadsbestuur van Hoogstraten reeds verschillende succesvolle projecten zijn in stelling gezet. Denk maar aan het Agro energienetwerk, gratis energiescans voor bedrijven, het plaatsen van zonnepanelen op woonzorgcentrum Stede Akkers en het op pad sturen van een huisbezoeker die burgers mee op sleeptouw neemt om hun woningen beter te isoleren.