Cd&v komt met masterplan om jeugdlokalen in Vlaanderen te verbeteren

Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (cd&v) komt samen met Karin Brouwers, Orry Van de Wauwer, Maaike De Rudder en Brecht Warnez met een masterplan voor meer en kwalitatievere jeugdlokalen in Vlaanderen. Zij wil dat er een aanspreekpunt komt voor jeugdverenigingen in élke gemeente en bovenlokaal, om jeugdverenigingen bijvoorbeeld bij te staan bij energiezuinige verbouwingen. “Verouderde lokalen en gebrek aan middelen bezorgen jeugdverenigingen steeds meer kopzorgen. Creatieve oplossingen zijn daarom nodig”, zegt Rombouts.

Met een lokaal én bovenlokaal aanspreekpunt, mildere wetten en regels voor jeugdverenigingen en een database met praktijkvoorbeelden wil cd&v de staat van de jeugdlokalen in Vlaanderen aanpakken.  Eerder dit jaar organiseerde de Ambrassade, het expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid, het Lokalenonderzoek 2023. Hieruit blijkt dat het slecht gesteld is met de jeugdinfrastructuur in Vlaanderen. De oorzaken? Discussies over wat de eigenaar van de gebouwen moet doen, onvoldoende subsidies voor jeugdinfrastructuur, het gebrek aan een coherent lokalenbeleid bij gemeentebesturen… Maar vooral: 64 procent van de jeugdwerkgroepen zegt dat ze over onvoldoende financiële middelen én praktische informatie beschikken om hun lokalen te verbeteren.

 

“Jeugdbewegingen en leiding zetten zich dag in dag uit in voor duizenden jongeren over heel Vlaanderen. Het is maar logisch dat we dit vanuit het beleid ten volle steunen, onder andere met dit masterplan.”

Vlaams parlementslid Tinne Rombouts

 

“De vernieuwing van jeugdlokalen is al vier legislaturen een grote prioriteit voor het jeugdwerk in Vlaanderen. Zo werd er nooit zoveel geïnvesteerd in jeugdinfrastructuur als deze legislatuur, de verdienste van minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v). Maar de uitdaging blijft groot: veel verenigingen beschikken over verouderde lokalen terwijl renovatiekosten oplopen”, zegt Tinne Rombouts. “Met een Vlaams masterplan voor jeugdinfrastructuur willen we hieraan tegemoet komen.”

Inventaris

“In eerste instantie willen we een duidelijk plan opstellen met alle betrokkenen: jeugdverenigingen, lokale besturen en eigenaars”, stelt Rombouts. “Dat plan start met een inventaris van alle jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en de staat waarin deze gebouwen zich bevinden. Driejaarlijks moet er een stand van zaken opgemaakt worden zodat problemen met de infrastructuur snel gedetecteerd en aangepakt kunnen worden.”

Alle informatie bundelen in één Vlaams Digitaal Loket

Er is op dit moment al veel kennis over het bouwen en verbouwen van jeugdlokalen én er worden ook subsidies voorzien door lokale besturen en de Vlaamse overheid. Maar de informatie hierover is een kluwen waar jeugdleiders amper wijs uit geraken. Cd&v wil één Vlaams Digitaal Loket waar iedereen die vragen heeft over het verbouwen of bouwen van jeugdinfrastructuur terecht kan voor info over subsidiemogelijkheden, bouwvoorschriften en praktische hulp.

Daarnaast is ook de uitwisseling van expertise en goede praktijkvoorbeelden belangrijk. “Waarom het warm water uitvinden als er al goede voorbeelden van bouwplannen bestaan?”, stelt Tinne Rombouts. “Door deze expertises en ervaringen met elkaar te delen via één loket, zal het voor jeugdverenigingen eenvoudiger zijn om de stap naar het bouwen of verbouwen van haar lokalen te zetten.”

Renoveren op maat van jeugdbewegingen

Rombouts wil ook een aparte minimumnorm op vlak van renovatie- en bouwverplichtingen voor jeugdinfrastructuur. “De huidige normen waaraan jeugdverenigingen moeten voldoen zijn te hoog. Jeugdverenigingen gebruiken hun infrastructuur daarenboven slechts enkele uren per week”, zegt Rombouts. “Hogere eisen brengen ook hogere kosten met zich mee en dat willen we beperken. “Ook het stimuleren van groepsaankopen én co-gebruik zijn een manier om de kosten te drukken. De subsidies die Vlaanderen ter beschikking stelt voor renovaties van jeugdinfrastructuur moeten dan uiteraard aangepast worden aan dergelijke normering.”

Jeugdinfrastructuur? Dat is lokaal!

Ten slotte ziet cd&v een belangrijke rol weggelegd voor steden een gemeenten. In haar plan stelt Rombouts voor aan alle Vlaamse steden en gemeenten om een Lokalenplan op te stellen. “Dit moet vanuit Vlaanderen goed ondersteund worden. Er is geen eenvoudige oplossing om de kwaliteit van jeugdlokalen snel op te krikken. Maar met een gereedschapskist met concrete hulpmiddelen kunnen we toch een grote stap in de juiste richting zetten.”, zegt Rombouts. “Vele actuele debatten, waaronder dat over nieuwe bestemmingen voor kerkgebouwen, bieden opportuniteiten voor de verbetering van de jeugdinfrastructuur. Het zijn de gemeenten die hierbij het initiatief kunnen nemen.”

“Jeugdverenigingen zijn onmisbaar in een warme samenleving, jeugdbewegingen en leiding zetten zich dag in dag uit in voor duizenden jongeren over heel Vlaanderen. Het is maar logisch dat we dit vanuit het beleid ten volle steunen, onder andere met dit masterplan”, sluit Rombouts af.