Krachtige Warande, ook in de toekomst

In het nieuwe regeerakkoord worden de provincies op dieet gezet. De afslanking van de provincies vormde al van bij het begin een aandachtspunt voor Tinne Rombouts. Dat dit geen evidente oefening is, blijkt uit de discussies die vandaag gevoerd worden op Vlaams niveau. Vooral culturele, onderwijs- en welzijnsinstellingen dreigen de (financiële) oefening te bemoeilijken. Vlaams parlementslid en burgemeester van Hoogstraten, Tinne Rombouts trekt aan de alarmbel en neemt cultureel centrum De Warande in Turnhout als sprekend voorbeeld.

De Warande in Turnhout is één van de grootste cultuurhuizen van Vlaanderen. Sinds de eerstesteenlegging groeide het uit tot een begrip in de ruime regio. Intussen ontvangt De Warande jaarlijks 250.000 inwoners, waarvan 70% geen inwoner is van de stad. Dat financiële inspanning die met die groei gepaard ging oversteeg de draagkracht van de stad Turnhout. Omwille van de bovenlokale uitstraling sprong de provincie Antwerpen bij. De Warande werd een autonoom provinciebedrijf en kon rekenen op een jaarlijkse dotatie van 3 miljoen euro. de stad Turnhout investeert zelf 300.000 euro. De provincie stond daarbovenop in voor de renovatie van de infrastructuur en investeerde in de werking van het cultuurhuis. 

De vraag is wie De Warande onder haar hoede zal nemen nu de provincies op crash-dieet moeten en nog louter bevoegd blijven voor grondgebonden materie. Een belangrijk deel van de provinciale culturele, onderwijs- en welzijnsactiviteiten dreigen daardoor in onzekerheid te belanden.

Tinne Rombouts: “Turnhout had de investeringen van de voorbije jaren zelf nooit kunnen bekostigen. Het is de provincie die zorgde dat De Warande kon vernieuwen en groeien. Ook nu nog zijn infrastructuuraanpassingen gepland, maar als het provinciebestuur wordt verplicht zich terug te trekken wordt de uitvoering onzeker en komt het (internationale) elan van het cultureel centrum in het gedrang. Na zoveel investeringen zou dat absoluut zonde zijn.

Op zich is er niets mis met de overheveling van het beheer van De Warande, alleen is nog volkomen onduidelijk wie de provinciale rol zal overnemen, inclusief het kostenplaatje. En dat zorgt voor heel wat onzekerheid in de culturele wereld en bij de lokale besturen.

Tinne Rombouts wil een concrete oplossing voor gelijkaardige dossiers die getroffen worden door het avontuur dat gepaard gaat met de gedeeltelijke overheveling van provinciale bevoegdheden. Ze vraagt de Vlaamse Regering dan ook geen beslissingen te nemen zonder de impact hiervan in kaart te brengen. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat het opgebouwde aanbod in gevaar komt, noch dat de lokale besturen ver boven hun financiële draagkracht worden uitgedaagd: “Ik heb het volste vertrouwen in onze lokale besturen, maar ze mogen niet opgezadeld worden met een financiële mission impossible. Als de middelen niet mee worden overgedragen met de instelling blijven zij met een budgettaire kater achter, of zullen ze genoodzaakt zijn het culturele aanbod in te krimpen. Dat betekent een enorme verarming en een complete devaluatie van de vele investeringen die al plaats vonden. Deze operatie kan alleen slagen indien er boter bij de vis wordt gedaan.”

 

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media vond op 14 juli een gedachtewisseling plaats met minister Sven Gatz over de overheveling van provinciale bevoegdheden. Tinne Rombouts drukte ook hier haar bezorgdheden uit aan de minister. Het verslag van de vergadering kan je hier lezen.