Dure kunstmest bedreigt voedselproductie in Vlaanderen, Tinne Rombouts (CD&V) vraagt dringend actie

De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen een enorme invloed op de prijzen van grondstoffen maar zorgt ook voor de schaarste van kunstmeststoffen in Vlaanderen. Op die manier dreigt onze voedselproductie in de problemen te komen. Vlaams parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) vraagt om het gebruikt van verwerkte dierlijke mest (RENURE-producten) als kunstmest mogelijk te maken. “Indien de dierlijke mest op een correcte manier bewerkt wordt kan dit op een duurzame en verantwoorde manier het hoofd bieden als alternatief voor chemische kunstmeststoffen die onbetaalbaar en mogelijks zelfs niet meer beschikbaar worden,” zegt Rombouts.


De voedselproductie is voor 50 procent afhankelijk van het gebruik van kunstmest. Sinds de oorlog in Oekraïne een maand geleden uitbrak, exploderen de prijzen van kunstmest op de markt, waardoor veel Vlaamse landbouwers in de problemen komen. “Als de Vlaamse landbouwers in de problemen komen en niet kunnen bemesten, heeft dit een directe invloed op onze voedselproductie in ons land,” legt Vlaams parlementslid voor CD&V Tinne Rombouts uit. Rombouts is bijzonder bezorgd. “We moeten koste wat kost onze binnenlandse voedselproductie op peil houden. Als de oorlog in Oekraïne één ding heel duidelijk maakt, is het dat het binnenlands produceren van kwaliteitsvol voedsel de beste garantie is op het vermijden van een crisis.”.

Dierlijke mest vs kunstmest
Rombouts wijst op de innovatie in de landbouwsector: “Dierlijke mest kan bewerkt worden zodat het de eigenschappen krijgt van kunstmest (RENURE). Op die manier wordt dierlijke mest nog meer circulair gebruikt en kan onze Vlaamse landbouw en bij uitbreiding de Europese landbouw, minder afhankelijk worden van kunstmest, waarbij de grondstoffen komen van niet-EU-landen zoals Rusland. De Europese regelgeving laat dit echter momenteel nog niet toe,” legt Rombouts uit.
Eerder drong Tinne Rombouts er bij minister Demir op aan om Europa te vragen om de nitraatrichtlijn aan te passen om een meer circulair gebruik van dierlijke mest mogelijk te maken. Dit bleef nog zonder resultaat. Vlaanderen kan ook vragen om gebruik te maken van de uitzonderingsmaatregel (derogatie), maar deze aanvraag is nog niet gebeurd. Minister Demir leek in eerste instantie in de commissie minder overtuigd van de hoogdringendheid. “Er is nochtans weinig tijd te verliezen nu de prijzen van kunstmest blijven stijgen door de hoge energiekost en door het Russisch exportverbod op grondstoffen voor kunstmest. Er moet dringend actie ondernomen worden ,” aldus Rombouts. “Het is vandaag dat landbouwers hun teeltplannen maken en in functie daarvan worden de komende weken de velden bemest. Daarom is het zo belangrijk dat er op zeer korte termijn een uitspraak komt over de mogelijkheden van Renure als vervangproduct voor kunstmest.” Rombouts dringt dan ook aan bij de minister Demir om een snelheid hoger te schakelen en samen met minister van landbouw bondgenootschap te zoeken om onze voedselvoorziening in Vlaanderen en bij uitbreiding in Europa veilig te stellen.

Bijkomende Europese maatregelen
In de Europese landbouwraad is aangegeven dat Europa deze week nog met bijkomende maatregelen zal komen om de Europese voedselzekerheid te kunnen garanderen.
“Het is aangewezen dat minister Demir samen met de mestbank alles in voorbereiding zet opdat in Vlaanderen zo snel mogelijk van deze maatregel gebruik kan gemaakt worden. Bij het zaaien en oogsten wordt elke dag geteld. Het is op de moment dat het weer het toe laat dat er moet worden gehandeld, niet een maandje later,” stelt Rombouts. Ook minister Crevits heeft afgelopen maandag tijdens de Europese Raad opgeroepen om snel een generieke oplossing op Europees niveau te voorzien, zodat niet iedere lidstaat afzonderlijk een aanvraag dient in te dienen.
“Laat ons een nakende voedselcrisis vermijden met alle mogelijkheden die we hebben en geef zo snel mogelijk duidelijkheid aan zij die elke dag zorgen voor het eten op ons bord,” sluit Rombouts af.