Malafide motorclubs niet meer welkom in de Noorderkempen

 

De gemeenten Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, die samen de politiezone Noorderkempen behelzen, zullen binnen hun gemeentelijk politiereglement een extra hoofdstuk opnemen met als doel motorclubs met criminele intenties te weren op hun grondgebied. Als grenszone is het voor ons belangrijk om tijdig te kunnen anticiperen op het strenge bestuurlijk beleid dat reeds langere tijd wordt gevoerd bij onze Noorderburen tegenover dit soort van motorclubs. Omwille van het feit dat ze daar streng worden opgevolgd d.m.v. een bestuurlijk handhavingsbeleid wijken ze meer uit naar de grensregio’s. Als bestuurlijke overheid en politie zijn wij reeds langere tijd bezig om deze uitwijkingstendens op te volgen en zo goed als mogelijk een beeldvorming te krijgen van welke motorclubs op welke plaats frequenteren. Eind 2014 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden waarbij verschillende partners samen zijn gekomen, onder meer parket, burgemeester, Nederlandse politie-experts die het fenomeen van de “OMG’s” (outlaw motorgangs) in Nederland opvolgen, federale politie en lokale politiezones uit de Belgische grenszones, om deze problematiek in kaart te brengen en de hoofden bij elkaar te steken. Het resultaat van deze zgn. ‘denktank’ wordt vandaag in de gemeenteraad van Hoogstraten behandeld en dit goede voorbeeld zal op korte termijn worden gevolgd door Rijkevorsel en Merksplas.


Het komt er in feite op neer dat clubhuizen van motorclubs aan een vergunningsplicht zullen worden onderworpen. Inherent aan deze vergunningsaanvraag is de multidisciplinaire screening die zal worden uitgevoerd waarbij verschillende partners adviezen zullen uitvaardigen, o.m. met betrekking tot brandveiligheid, stedenbouw, milieu, moraliteit en eventueel financiën. D.m.v. van deze adviezen kan de bestuurlijke overheid op basis van een integraal dossier beslissen om een vergunning al dan niet uit te vaardigen. Bonafide motorclubs zullen een vergunning verkrijgen, malafide motorclubs zullen zonder meer voor een gesloten deur blijven staan binnen onze gemeenten. Daarbuiten kan er ook een vergunning worden uitgevaardigd mits men voldoet aan enkele opschortende voorwaarden zoals onder meer voorzien in een bewakingscamera die duidelijke en herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker.


Ook de lokale horeca krijgt een verbod opgelegd om bijeenkomsten te faciliteren van motorclubs met malafide intenties of motorclubs die geen vergunning toegekend hebben gekregen. Indien ze dit verbod naast hun neerleggen zullen ze gesanctioneerd worden d.m.v. een administratieve geldboete en/of intrekking van hun vergunning.

Lokaal bestuur, hand in hand met lokale politie, dragen de verantwoordelijkheid om de openbare orde te bewaken en krijgen door deze wijziging van het gemeentelijk politiereglement een wettelijk instrument ter hunne beschikking. Het is immers belangrijk kort op de bal te spelen wanneer nieuwe fenomenen of tendensen zich manifesteren om zo een degelijke handhaving ervan te kunnen verzekeren.