Meer en slimmere regenwaterputten

De aanhoudende droogte van de voorbije weken beroert de gemoederen. Toen vorige week op verschillende plaatsen in Vlaanderen zelfs geen water meer uit de kraan stroomde, werd door de lokale besturen aan de alarmbel getrokken. Via oppompverboden en sensibilisering proberen lokale besturen en provinciebesturen de ‘tikkende tijdbom’ voor zich uit te schuiven. Maar meer is nodig. CD&V ziet soelaas in een infiltratiebonus en een aangepaste regelgeving voor regenwaterputten.

De aanhoudende droogte in Vlaanderen stelt ons voor een grote uitdaging. Gisteren stelde Vlario, het Vlaams overlegplatform voor riolen en afvalwaterzuivering, een infiltratiebonus voor. Dat is een bonus voor het regenwater dat niet afgevoerd wordt naar het publieke domein, maar op het private domein blijft en daar gebruikt en geïnfiltreerd wordt in de bodem. Een infiltratiebonus kan ons op tamelijk korte termijn al hoopgevende resultaten verschaffen. We zijn in de situatie beland waarbij we geen enkele druppel regenwater verloren kunnen laten gaan. We zijn overtuigd dat er nog meer mogelijkheden zijn om verstandiger met water om te gaan en denken hierbij aan de mogelijkheden die een regenwaterput biedt. Vele woningen hebben nog geen regenwaterput of hebben er wel één maar kunnen de opslagcapaciteit misschien vergroten. Al wie initiatief neemt om meer regenwater op te vangen en op te slaan, moeten we hierin stimuleren.

Aangepaste regelgeving voor regenwaterputten

Regenwaterputten zijn vandaag verplicht voor wie een nieuwe eengezinswoning bouwt. Dergelijke putten moeten minstens 5.000 liter water kunnen opvangen. Bij een renovatie of uitbreiding van de woning is dit niet verplicht. Bij de bouw van een ander gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 vierkante meter, mag het volume van het regenwatersysteem maximum 10.000 liter zijn. Eenvoudige aanpassingen aan de regelgeving zouden ervoor kunnen zorgen dat al wie meer opvangt dan het wettelijk minimum van 5.000 liter hiervoor financieel gesteund wordt. Daarnaast willen we het maximum van 10.000 liter schrappen uit de regelgeving. Indien er burgers of bedrijven zijn die meer dan het wettelijk maximum kunnen opvangen, mag dit absoluut niet verhinderd worden.

Maar daarmee is de kous niet af. We geloven ook sterk in de slimme sturing van particuliere waterputten. De meeste privéwaterputten staan gedurende lange periodes vol en dit zorgt ervoor dat zij overlopen bij hevige regenval. Door die capaciteit slimmer en duurzamer in te zetten kan er meer waterinfiltratie plaatsvinden in de bodem. Particulieren die hun waterput ter beschikking stellen voor dit systeem, kunnen dit bijvoorbeeld dan vergoed zien op hun waterfactuur.

Lange termijn visie

Het is duidelijk, om het probleem van droogte op de langere termijn verder aan te pakken en ons te verzekeren van (drink)water tijdens droge zomermaanden kunnen we ook op korte termijn een aantal acties ondernemen. Er zijn de afgelopen jaren heel wat goede stappen gezet in het waterbeleid. Zo zijn de aanstelling van een droogtecommissaris of de opmaak van het actieplan droogte en wateroverlast geen overbodige luxes gebleken. Nu kijken we naar minister Demir om nog een versnelling hoger te schakelen. In het Vlaams parlement is de minister al verschillende keren en door verschillende partijen ondervraagd over aangekondigde initiatieven, maar concrete acties bleven voorlopig uit. Ook moet er dringend nagedacht worden over een afschakelplan voor water, waarbij de prioritaire sectoren betrokken moeten worden. We kunnen niet blijven wachten en niets doen.