Minister Weyts kan niet overtuigen in de commissie Dierenwelzijn

Vorige week besliste Tinne Rombouts, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie Dierenwelzijn, om de commissie samen te roepen. Dit op vraag van enkele commissieleden en een aantal overwegingen die ze zelf maakte. Nu we 1 maand voor het Offerfeest staan, kan de minister meer duidelijkheid verschaffen over de stand van zake rond de organisatie. Vandaag vond er een gedachtewisseling plaats met commissieleden en de minister over de organisatie van het Offerfeest in september. De minister gaf een uitgebreide toelichting maar verschillende partijen stelden zich vragen bij de cijfers die gegeven werden. De onzekerheid over een goede organisatie is niet weggenomen.


In juni nam Minister Ben Weyts de beslissing dat onverdoofd slachten enkel nog kan in erkende slachthuizen en niet meer op tijdelijke slachtvloeren. Ter verduidelijking: in 2014 werden 35.000 schapen geslacht op tijdelijke slachtvloeren. Vandaag zijn er 15 erkende slachthuizen in Vlaanderen met een slachtcapaciteit van 2.109 schapen per dag op een gewone slachtdag. Tijdens het Offerfeest werd dit al opgetrokken naar 9.000 schapen vorig jaar. Om te kunnen voldoen aan de vraag, moet de minister zijn verantwoordelijkheid opnemen en zorgen voor maatregelen zodat het Offerfeest goed kan verlopen.


In de commissie werd steeds gehamerd op een goed verloop van het Offerfeest. Nu de minister besliste dat onverdoofd slachten enkel nog kan in erkende slachthuizen en niet meer op tijdelijke slachtvloeren, draagt hij ook mede de verantwoordelijkheid dat dit mogelijk is. Het is steeds een bezorgdheid geweest of er voldoende capaciteit zou zijn in erkende slachthuizen om te voldoen aan de vraag van moslims die onverdoofd willen slachten. Anderzijds moeten ook moslims die verdoofd willen slachten, die mogelijkheid krijgen. De minister moet dan wel voldoende tijdelijke slachtvloeren erkennen. “Als er onvoldoende capaciteit is dan vergroot we het risico op illegale thuisslachtingen. En dan is maar de vraag of dierenwelzijn daar beter van wordt." zegt Tinne Rombouts.


Dierenwelzijn en religieuze riten verzoenen

CD&V betreurt de manier waarop de minister zijn beslissing heeft genomen. Ook andere partijen uit de meerderheid én oppositie klagen dit aan. We leven in een maatschappij die aandacht heeft voor dierenwelzijn en waar dierenleed niet meer aanvaard wordt. Ook onverdoofd slachten valt daaronder en wordt bij ons minder en minder aanvaard. Anderzijds leven we ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens na en daarin staat dat iedereen het recht heeft om zijn
godsdienst te belijden. De minister heeft eerst een beslissing genomen en pas nadien overleg gepleegd. CD&V is er van overtuigd dat met een brede dialoog een breed gedragen oplossing gevonden kan worden. Maar dan moet je eerst naar iedereen luisteren en mensen de tijd geven om zich te organiseren. Verkondigen dat CD&V sowieso tegen onverdoofd slachten is, is puur politiek steekspel.
CD&V stelt het onverdoofd slachten niet in vraag, maar wil het debat aangaan zonder tijdsdruk om iedereen de kans te geven om zich aan te passen. Onverdoofd slachten is in België verboden sinds 1986. Dat is nog maar twee generaties geleden, niet gek lang. Als wij aan een religieuze gemeenschap vragen om de hun riten aan te passen, dan moeten we hen ook de tijd geven om zich hieraan aan te passen.

Stand van zake

We staan nu één maand voor het Offerfeest en kunnen de klok niet meer terugdraaien. We zullen de beslissing van de minister moeten uitvoeren. De focus ligt nu op een goede organisatie. De minister gaf een overzicht van het aantal bestellingen die reeds geplaatst werden voor het slachten van schapen. Er zijn nu 11.000 schapen in bestelling, dat is 1/3de van de bestellingen voorgaande jaren. Vorig jaar werden er 35.000 schapen geslacht dus verwacht wordt dat de vraag nog sterk zal stijgen. Exacte cijfers over de capaciteit voor het slachten in slachthuizen kon de minister niet geven, toch zei hij dat de capaciteit veel hoger zou liggen. Door deze onvolledige cijfers heeft de minister de bezorgdheid niet helemaal kunnen wegnemen. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen zouden er nog capaciteitsproblemen zijn. Cijfers uit Limburg waren er niet, net de provincie waar veel dieren geslacht worden en de onzekerheid groot is. Hopelijk levert de minister deze cijfers toch nog aan. Wat betreft de tijdelijke slachtvloeren zou er een capaciteit zijn van 3.000 schapen maar ook dit is nog niet definitief gezien de aanvragen voor tijdelijke slachtvloeren nog niet goedgekeurd werden.
Tinne Rombouts: “De onvolledige cijfers hebben de ongerustheid niet doen wegnemen. Hopelijk worden de ontbrekende cijfers spoedig aangeleverd door de minister zoals de commissie nu gevraagd heeft”.


Grondige evaluatie

Als de minister garandeert dat het Offerfeest goed zal verlopen en alles in goede banen geleid wordt door hem, dan kunnen wij dat alleen maar toejuichen want dat is wat we vragen. We hopen dat dit effectief ook zo zal zijn.
Na het Offerfeest zal er ook een gedegen evaluatie volgen. Daarin wil het parlement de methodiek en aanpak voor in de toekomst ook meenemen. De beslissing heeft een grote maatschappelijke impact en de commissie wil haar verantwoordelijkheid dan ook volledig opnemen om dit thema van nabij op te volgen.