Mishandeling wijst op structureel falende controle

De dierenmishandeling die zich in het slachthuis van Tielt afspeelde, wijst op een structureel falende controle en een perverse bedrijfscultuur binnen dit specifieke bedrijf. Dat dit minstens een maand lang kan gebeuren in een erkend slachthuis is geen accident de parcours.

Over de precieze verantwoordelijkheid voor de falende controles wil ik me nog niet uitspreken. Ik hoop dat dit kan blijken uit een fundamenteel onderzoek.

Ik schaar me ook achter de beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn, die donderdag de opdracht heeft gegeven om de vergunning van het slachthuis in Tielt in te trekken. Daardoor zullen de activiteiten van het slachthuis worden stilgelegd.

Dergelijke dierenmishandeling is onder geen enkele omstandigheid goed te praten. Dit heb ik nooit eerder gezien. Deze praktijken zijn onduldbaar. Er zijn duidelijke regels over hoe dieren mogen geslacht worden met respect voor dierenwelzijn. Die moeten te allen tijde met maximale zorg worden nageleefd.