Mogelijkheden voor zorgwonen worden uitgebreid

In de eigen omgeving blijven wonen, is vaak de belangrijkste wens als mensen een dagje ouder worden of de zelfredzaamheid beperkt is. De vraag om dan in de nabijheid te kunnen wonen van de mantelzorger is sterk groeiend. Samen met collega’s Katrien Schryvers en Lode Ceyssens diende ik een conceptnota in om tijdelijke mobiele zorgwoningen in de tuin mogelijk te maken. In opvolging daarvan keurden we vandaag het nieuwe decreet zorgwonen principieel goed, waardoor het mogelijk wordt om een tijdelijke zorgwoning te plaatsen in de tuin of in een bestaand vergund bijgebouw.

1 op de 5 Vlamingen is ouder dan 65 jaar en in 2030 zou dat zelfs 1 op de 4 Vlamingen zijn. Die stijgende leeftijd gaat gepaard met een stijgende zorgbehoefte en een aangepaste zorgvraag. Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwede omgeving wonen, maar dan zijn vaak aanpassingen nodig in en rond de woning. Omdat één stom ongeluk ervoor kan zorgen dat je van de ene op de andere dag meer zorg nodig hebt, is het nodig dat er snel beslist kan worden hoe de zorgvraag ingevuld zal worden.

Om als zorgwoning in aanmerking te komen, moest de ondergeschikte wooneenheid tot nu toe één fysiek geheel vormen met de hoofdwoning maar dat was niet altijd mogelijk of wenselijk. Zeker in gevallen waar de zorgnood maar heel tijdelijk is. Dan kan een tijdelijke mobiele zorgwoning een oplossing bieden. Die wordt dan geplaatst naast de bestaande woning of in de tuin. Het kan ook zijn dat een bestaand bijgebouw wordt omgebouwd.

De lange aanvraagprocedures daarvoor behoren nu tot de verleden tijd. Mits een aantal voorwaarden zal een eenvoudige melding  in de toekomst volstaan zodat in een acute zorgsituatie snel kan geschakeld worden en de nodige zorg gegeven kan worden de nabije omgeving. “Dit geeft meer mensen de kans om langer te blijven wonen in hun nabije thuisomgeving. Een hartenwens voor velen. Omgekeerd geeft het de mantelzorger vaak de kans om ook langer de zorg mee te dragen. Ik ben dan ook blij dat hierover een akkoord kon bereikt worden tussen de meerderheidspartijen” aldus Tinne Rombouts.