Multifunctioneel gebouw zorgcampus Hoogstraten krijgt naam ’t Gastenhuys

 

De OCMW-raad van Hoogstraten heeft een nieuwe naam gekozen voor het gebouw dat op de plaats komt van het vroegere rusthuis ‘O.L.V. der 7 weeën’. Het multifunctionele gebouw, dat plaats moet bieden aan 35 assistentiewoningen en tal van zorgaanbieders op het gelijkvloers, zal ’t Gastenhuys worden gedoopt.

Het project rond de herbestemming van het gebouw had tot dusver nog geen naam gekregen. Begin 2017 werd een bevraging gehouden onder de Hoogstratenaren naar een geschikte naam. Hierop kwamen een 40-tal reacties. Maandag 13 maart heeft de OCMW-raad beslist het project de naam ’t Gastenhuys te geven. Het idee voor deze naam kwam van Hoogstratenaren Luc Bastiaens en Francine Geerts.

Stand van zaken

Begin oktober 2016 werden drie kandidaten geselecteerd, die drie maanden de tijd kregen om een offerte te maken met een architecturaal ontwerp en een financieel plan. Het gaat om de firma’s

  • THV Groep Van Roey – Van Roey Vastgoed;
  • Vanhout Projects nv;
  • Combinatie Willemen – CONIX RDBM / DBM Hoogstraten.

Op donderdag 23 februari werden de offertes geopend voor het bouw/verbouwingsproject. Er zijn drie interessante projecten ingediend. De komende weken worden deze voorstellen nauwgezet vergeleken en beoordeeld. De offertes worden niet enkel op prijs beoordeeld, maar ook op het  technisch en architecturaal concept, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en functionaliteit van het ontwerp.    

Voor het bestuur van stad en OCMW is het in de eerste plaats belangrijk dat de functies die men wil onderbrengen in ‘t Gastenhuys op een efficiënte en duurzame manier kunnen gerealiseerd worden. Om na te gaan welke mogelijkheden dit gebouw biedt, mogen de geselecteerde kandidaten zelf de keuze maken tussen een nieuwbouw of een renovatie. Het pand is immers beeldbepalend, maar geen monument. De ontwerpers kunnen op basis van ondermeer het programma van eisen, duurzaamheidscriteria, de historische nota en de totale bouwkost zelf hun keuze afwegen. Op die manier maakt het OCMW-bestuur  maximaal gebruik van de expertise en creativiteit van de externe partijen. De ingediende projecten zullen vervolgens tegenover elkaar worden beoordeeld door een groep van experten.

Verder verloop

  • Van maart tot mei 2017 vinden  onderhandelingen plaats over de ingediende plannen om tot het beste plan te komen;
  • In juni 2017 wordt een voorkeursbieder geselecteerd die een bouwaanvraag mag indienen om hopelijk eind 2017 te kunnen starten met de werken;
  • De oplevering van het gebouw is voorzien voor juni 2019.

Functies

’t Gastenhuys wordt een gebouw met een multifunctioneel gelijkvloers, 35 assistentiewoningen en een kelder met een parkeergarage met 30 parkeerplaatsen. Partners voor de invulling van het multifunctioneel gelijkvloers zijn onthaalbureau Kind & Gezin, Opvoedingswinkel (OLO), Peuterspeelpunt, Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG), Jongeren Advies Centrum (JAC-CAW),  nierdialysecentrum (AZ Turnhout) en thuiszorgwinkel (Zorg & Farma). Deze partners zullen gemeenschappelijke voorzieningen delen en andere ruimtes een specifieke invulling geven. Op die manier zal het Hoogstraatse aanbod aan zorg en medische diensten uitgebreider en efficiënter worden.

Met de naamgeving is weer een stap gezet in de ontwikkeling van deze site. Het stadsbestuur en het OCMW kijken uit naar het verdere verloop en zullen regelmatig over dit belangrijke bouwproject communiceren.