Ondersteuning en professionalisering van dierenasielen kan starten!

Dierasielen vormen een sluitstuk in een goed en modern dierenwelzijnsbeleid. Tot vandaag zijn de meeste dierenasielen in Vlaanderen opgericht door een enthousiast team van vrijwilligers. Zij doen dit schitterend en verspreid over Vlaanderen zijn er heel wat initiatieven. Anderzijds vinden we als overheid en ook onder maatschappelijke druk dat er kwaliteitseisen moeten opgelegd worden, dat er extra administratieve taken moeten worden opgenomen, dat dierenasielen op zeer korte tijd bepaalde dieren moeten kunnen opvangen, …

Het lijkt ons als CD&V dan ook niet meer dan normaal dat er een structureel ondersteuningsbeleid wordt uitgebouwd voor de dierenasielen. Bij de opmaak van het regeerakkoord pleitten we dan ook om dit op te nemen.  Het regeerakkoord stelt dat: “Vanuit de Vlaamse overheid een financiële ondersteuning worden voorzien met het oog op professionalisering”.

In de plenaire vergadering van woensdag 27 januari stemde het parlement in met een ontwerp van decreet dat hiervoor de basis legt.  Een eerste stap is dat er alvast een uniforme vergoedingsregeling zal zijn voor dierenasielen die in beslag genomen dieren opvangt.

Vandaag mogen dierenasielen hiervoor een vergoeding vragen aan de eigenaars van de in beslag genomen dieren, maar in de praktijk komt dat er op neer dat er zeer veel wanbetalers zijn. Hiermee maken we dus komaf! De dienst Dierenwelzijn die de dieren plaatst, zal een forfaitaire vergoeding hiervoor betalen aan het betrokken dierenasiel. De dienst Dierenwelzijn kan op haar beurt dan alsnog trachten deze kosten terug te verhalen op de oorspronkelijke eigenaar van de dieren.

Tinne Rombouts: “Dit is goed nieuws voor de ongeveer 150 dierenasielen die Vlaanderen telt. Zij kunnen zich daardoor beter focussen op hun kerntaak én tegelijkertijd zonder administratieve rompslomp rekenen op de nodig onkostenvergoeding. Onze dierenasielen zijn het sluitstuk van een modern Dierenwelzijnsbeleid. We hebben dan ook alle baat bij kwaliteitsvolle en financieel gezonde asielen.”