Onze nieuwe beiaardklokken al gehoord?

Op 14 januari liet onze stadsbeiaardier Luc Dockx de laatste keer onze beiaard klinken aan de horizon van Hoogstraten. 16 januari werden 51 klokken (50 beiaardklokken en 1 luidklok) uit de toren getilt. Het werd stil in Hoogstraten. 14 augustus zullen de 51 klokken, maar ook vier grote nieuwe basklokken terug in onze toren worden gehesen. De vier nieuwe klokken zijn geboren en hebben alvast van zich laten horen!

Klokken worden volgens de kerkelijke traditie beschouwd als kinderen. Daarom krijgen grotere klokken een naam, worden ze gedoopt of gewijd en krijgen ze een meter en peter. Dit geldt ook voor de vier nieuwe basklokken die volgend jaar (2019) – samen met de andere klokken – vanop de Sint-Katharinatoren in Hoogstraten weer zullen klinken bij vreugde en verdriet. 

11 juli 2018 hebben wij de twee grootste nieuwe basklokken (Franciscus en Elisabeth) gewijd in klokkengieterij Royal Eijsbouts in Asten. Na de wijding heeft Franciscus, op aangeven van onze stadsbeiaardier Luc Dockx, reeds van zich laten horen. De twee kleinere nieuwe basklokken kan je vanaf deze dag bezichtigen in de Sint-Katharinakerk. Zij worden er plechtig gewijd op 12 augustus. Naar aloude traditie krijgen grotere ‘pasgeboren’ klokken, net als kinderen, een naam en een peter en meter. Bij deze de onthulling van het goed bewaarde geheim! 

 

Franciscus

De grootste basklok wordt ‘Franciscus’ genoemd, naar Franciscus van Assisi, naar onze huidige paus Franciscus, naar de naam van de pastorale eenheid Hoogstraten-Rijkevorsel en naar de gemeenschap van de Kapucijnen in Meersel-Dreef. Stadsbeiaardier Luc Dockx en zijn echtgenote Ilse Verachtert zijn peter en meter. Deze klok zal elk uur de tijd aangeven.

Elisabeth

De naam van deze klok herinnert aan de eerste gravin van Hoogstraten, Elisabeth van Culemborg. De gravin had zelf geen kinderen en doopte de kerk tot haar ‘stenen kindeken’. ‘Elisabeth’ verwijst ook naar de Heilige Elisabeth van Hongarije, een groot voorbeeld voor gravin van Culemborg. Klok Elisabeths peter en meter zijn Dries Horsten en Beatrice Van Merode.

Rombout

Deze klok draagt de naam ‘Rombout’ als verwijzing naar de architect van de Sint-Katharinakerk Rombout Keldermans en naar de heilige Rombout (Rumoldus) die in de 8ste eeuw het geloof verkondigde in onze streken. Net als de stem van de heilige Rombout zal deze klok met haar zware toon mensen samenroepen, namelijk voor belangrijke vieringen. Pastoor Bart Rombouts en zijn moeder Maria Herygers zijn haar peter en meter.

Leonardus

De heilige Leonardus is de patroonheilige van de gevangenen. De pastorale eenheid Sint-Franciscus heeft een goede band met de gevangenispastores van Hoogstraten, Wortel en Merksplas. De klok zal ieder half uur de tijd aangeven en zo ook klinken ter nagedachtenis van pastoor-deken Leo Senden, overleden in gevangenschap in Duitsland in 1944. Leonardus’ peter en meter zijn Jan Jansen en Maria Dockx-Tilburgs. Op de klok worden de Beiaardvrienden vermeld als teken van grote dank.

 

Keuze peter en meter

Net als bij een kind ontfermen de peter en meter van een klok zich over de klok en zorgen ze ervoor. Beiaardvrienden Hoogstraten organiseerde een sponsoractie. Als antwoord hebben zich, naast vele kleine sponsors, 4 grote sponsors gemeld. Zij leverden een belangrijke financiële bijdrage voor de gieting van de klok en werden daarom gevraagd om het peter- en meterschap van een klok op te nemen. Deze personen dragen de beiaard en de klokken een warm hart toe. Ze gingen dan ook graag in op deze vraag. De namen van de peters en meters staan op de klok vermeld. Door op de klok Leonardus de vermelding ‘met de steun van de Beiaardvrienden Hoogstraten’ te vereeuwigen, klinkt een grote dank voor hun financiële steun en sympathie.

 

Versiering Beiaardklokken

De traditie wil ook dat de klokken die op dezelfde moment gegoten worden, eenzelfde versiering dragen. Voor deze vier reuzeklokken werd door stadbeiaardier en directeur van het IKO, Luc Dockx een bijzondere ornamentiek gemaakt, typerend voor Hoogstraten: de aardbeienplant. Op de detaïlbeelden ziet u duidelijk de overheerlijke rode vruchten rusten op het bed van bladeren.

 

Bezoek klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts

Na de wijding werden wij vriendelijk uitgenodigd om ook onze andere klokken te begroeten en kennis te maken met de ambachtelijke gieterij. Schitterend en fijn werk wordt er geleverd! De mallen voor de beiaard van Leuven stonden klaar. De hitte tijdens het gieten was te zien en voelen. De fijnheid van werken konden we vaststellen bij het stemmen van de klokken. 

Bij het stemmen van de klokken wordt de binnenkant van de klok afgeschraapt, dit ondersteund door computermodellen die de stemmer aansturen. Luidop werd de vraag gesteld: "Hoe heeft Hemony dit destijds klaargespeeld?" Het onderstreept nog maar eens de uniciteit van onze Hemonyklokken!

 

 

 

 

 

 

 Wat staat er de volgende maanden te gebeuren?

  • Op zondag 12 augustus in de eucharistieviering van 10 uur vindt de klokkenwijding plaats van de twee kleine basklokken die je sinds gisteren, 11 juli, in de kerk kan bezichtigen. De twee grootste klokken werden al in de klokkengieterij in Asten gewijd, omdat ze te breed zijn voor de deuren van de kerk. Maar zij zullen op 12 augustus ook de nodige aandacht krijgen. De klokkenwijding is een bijzonder en uniek gebeuren. Alle Hoogstratenaren zijn van harte welkom om te komen meevieren. Nadien is er voor iedereen een receptie in zaal Pax, omstreeks 11.30 uur.

  • 13 augustus: aankomst van de twee grootste basklokken in Hoogstraten.

  • 14 augustus: alle klokken worden opnieuw in de Sint-Katharinatoren gehesen.

  • Tussen 20 augustus en 2 december worden de werken aan de beiaard onderbroken vanwege restauratiewerken aan de toren.

  • 25 december: de Hoogstraatse klokken worden voor het eerst weer geluid voor de viering van Kerstmis.
  • De beiaard zal weer in ornaat klinken in 2019.