PMD binnenkort opgehaald in containers?

De afhalophaling van PMD gebeurt vandaag in de gekende blauwe zakken, maar verschillende gemeenten en hun inwoners stellen de vraag of het niet mogelijk is om over te schakelen naar een ophaling door middel van containers. Tinne Rombouts vroeg minister Demir naar de mogelijkheden. Minister Demir ziet hier de voordelen van in en is bereid om dit verder te onderzoeken en in gesprek te gaan met FostPlus.

De erkenning van FostPlus, die betrokken is bij de coördinatie en financiering van afvalophaling, vermeldt in de randvoorwaarden van hun overeenkomsten niet expliciet dat PMD opgehaald kan worden door containers. Men gaat er impliciet van uit dat dit door zakken gebeurt. Dat is tot op vandaag het geval. Als een gemeente of een afvalintercommunale PMD zou willen laten ophalen door containers, dan moeten zij de kosten daarvoor volledig zelf dragen. Op vraag van Vlaams parlementslid, Tinne Rombouts, zal minister Demir in gesprek gaan met FostPlus om te kijken of de randvoorwaarden aangepast kunnen worden.

Tinne Rombouts: “Ik ben blij dat de minister de voordelen hiervan inziet. Ophaling via containers is bijvoorbeeld bestendiger tegen zwerfvuil doordat ze niet kunnen scheuren, wat bij een blauwe zak wel kan gebeuren. De eventuele nadelen zoals een hogere kostprijs en tragere ophaling kennen we ook uit de andere afvalfracties en daar is toch ook beslist om de containers in te voeren. Ik ben benieuwd naar de afwegingen die gemaakt zullen worden voor PMD en kijk uit naar de resultaten van het gesprek tussen mevrouw Demir en FostPlus”