Project School-Straten geeft kinderen meer ruimte aan de schoolpoort

In het project School-Straten kijkt de stad Hoogstraten met een frisse kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Het project kadert binnen de acties van het Save-charter (verkeersveiligheid) en het Burgemeestersconvenant (klimaatactie). Het maakt eveneens deel uit van de acties die de stad voert om het statuut van ‘kindvriendelijke gemeente’ te verkrijgen.


Hoogstraten telt acht basisscholen. Bij het begin van dit schooljaar telden we maar liefst 2.214 leerlingen in het basisonderwijs. Dat brengt veel kinderen in beweging. Als stadsbestuur willen we dat al deze kinderen op een fijne en veilige manier naar school kunnen.

School-Straten wil onderzoeken hoe de ruimte wordt gebruikt die kinderen hebben in de buurt van de Hoogstraatse basisscholen. Hoe vrij kan een kind er stappen, fietsen of rennen? Is de verkeersinfrastructuur rond de schoolpoort aangepast en veilig genoeg voor het kind? Hoe kunnen we de omgeving van de school verbeteren en kinderen meer bewegingsruimte geven? Kinderen en jongeren ervaren dingen soms anders. Ze weten vaak heel goed de situatie in te schatten en hebben soms ook eenvoudige, creatieve oplossingen.
“Het unieke aan dit project is dat wij in eerste instantie de omgeving willen bekijken door de ogen van de kinderen zelf. Wat willen de kinderen zelf? In het streven naar een ‘kindvriendelijke gemeente’ zetten we in de verschillende beleidsdomeinen een kindvriendelijke bril op. Want wij zijn ervan overtuigd dat wat goed is voor onze kinderen, goed is voor ons allemaal,” zegt burgemeester Tinne Rombouts.

Eerste fase afgerond
Voor elke basisschool gaat het stadsbestuur aan de slag in vier fases:
1. Wat wil het kind zelf?
2. Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken
3. Invoeren, testen en evalueren
4. Testopstelling geslaagd? Houden zo!

Ondertussen is de eerste fase afgerond. Om de leerlingen op een laagdrempelige manier te bevragen, werden eind vorig schooljaar twee reporters/cameramannen op pad gestuurd langs alle basisscholen. De kinderen werkten zelf ook mee door go pro-camera’s te dragen op weg naar school. Zo toonden ze letterlijk de beleving van een fietsend of stappend kind op straat. Van alle beelden en reacties werd er nadien een analyse gemaakt en ook een kort filmpje per school. Deze filmpjes werden op 17 september 2017 voor het eerst gepresenteerd op het Kinderdorp van Hoogstraten in groenten en bloemen. 

Na de lancering van de mobiliteitsfilmpjes gaat het stadsbestuur verder aan de slag met de kinderen, ouders en scholen om samen uitdagingen te formuleren. Op geregelde tijdstippen zal het stadsbestuur communiceren over School-Straten.

De filmpjes zijn op YouTube geplaatst en kunnen ook bekeken en herbekeken worden op de website van de stad Hoogstraten of bekijk ze meteen hieronder:

De Wijsneus

 

Gemeenteschool

 

Klein Seminarie

 

De Meerpaal/Kiekeboe

 

Spijker

 

't Dreefke

 

Klimtoren

 

De Scharrel