Samenwerking over beheer kolonies met kansengroepen

Op 16 augustus 2018 tekende onze burgemeester Tinne Rombouts samen met de gemeente Merksplas, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurwerk vzw een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking houdt verband met het onderhouden en beheren van de domeinen Wortel-kolonie en Merksplas-kolonie.

Dit onderhoud vergt heel wat werk, wat opgevangen zal worden door kansengroepen uit de sociale economie. Op die manier geven we mensen de kans om ervaring op te doen met de reguliere arbeidsmarkt. Deze nieuwe werknemers zullen ondersteund worden door Natuurwerk vzw, die voldoende expertise opgebouwd hebben om deze doelgroep-medewerkers te begeleiden. Zij zorgen voor een psychosociale begeleiding van alle medewerkers met een groei- en begeleidingstraject. Dit zou de medewerkers moeten helpen opnieuw de weg te vinden naar de reguliere arbeidsmarkt. Mogelijks biedt dit ook de kans voor de re-integratie van gedetineerden die hun laatste periode doorbrengen in de aanwezige gevangenissen.

Het hele gebied van de kolonies bestaat bijna uit 1000 hectaren, dus aan werk alvast geen gebrek. In eerste instantie denken we aan het onderhoud van de omgeving en de parking van het bezoekerscentrum, de kenmerkende drevenstructuur en de natuurontwikkeling aan Bootjesven, kerkhoven…

“Het is een fantastisch project, dat ook opnieuw teruggrijpt naar de oorsprong van de kolonies”, zegt burgemeester Tinne Rombouts. “Landlopers werden vroeger verboden op straat te leven en werden naar hier gebracht. Er waren alleen maar pluspunten aan dit verhaal. De velden werden ontgonnen, er was meer voedselvoorziening en arme mensen kregen onderdak en eten in ruil voor hun arbeid. Het maakte hen terug sterk om nadien zelf terug de draad van het leven op te nemen. Het idee nu is vooral de medewerkers een opstap te bieden naar een integratie in de maatschappij en de reguliere arbeidsmarkt.”