Stad Hoogstraten sensibiliseert over snelheidslimieten

Het stadsbestuur van Hoogstraten houdt in de maand mei een sensibiliseringsactie om autobestuurders ertoe aan te zetten de snelheidslimieten te respecteren in de dorpskernen. In de Van Aertselaerstraat en de John Lijsenstraat hangen affiches met de boodschap ‘Niet te snel. Dankuwel’. Tevens heeft de stad via het gemeentelijk infoblad Info’zine duizenden affiches verspreid, die de inwoners aan de ramen kunnen hangen.

Sinds de zomer van 2016 zijn in Hoogstraten nog drie snelheidsregimes van kracht: 70 km/u op de gewone wegen,  50 km/u in de dorpskernen en 30 km/u in de nabijheid van scholen en in verkeersluwe wijken. De politie houdt regelmatig snelheidscontroles, maar moet vaststellen dat nog steeds te veel chauffeurs de snelheidslimieten overschrijden. In de John Lijsenstraat bijvoorbeeld heeft de politie bij een recente verkeerstelling vastgesteld dat ruim 70% van de auto’s te snel rijdt. 15 % van de autobestuurders rijdt in de John Lijsenstraat zelfs 65 km/u of meer. Een ander gevoelig punt is de Van Aertselaerstraat. 

Sensibilisering

Op vraag van de buurtbewoners in de John Lijsenstraat en de Van Aertselaerstraat start het stadsbestuur van Hoogstraten met een verkeersveiligheidsactie, waarbij sensibilisering en handhaving hand in hand gaan. Het roept alle bewoners van Hoogstraten op om mee te doen aan de sensibilisering van auto- en vrachtwagenbestuurders.  oHooDaarom staan in de mei-editie van het gemeentelijk informatieblad ‘Info’zine’ twee affiches afgedrukt met de boodschap ‘Niet te snel. Dankuwel’. Het stadsbestuur vraagt aan de bewoners van een 50 km/u of 30 km/u zone om deze affiches aan hun ramen te hangen. Verder kunnen inwoners of verenigingen die de actie willen ondersteunen op het stadhuis gratis extra affiches afhalen op A3-formaat.

Het stadsbestuur wenst dat de affiche uit Info’zine aan elk raam van elk huis in de bebouwde kom komt te hangen. Zo werken stadsbestuur, politie en inwoners samen aan een verkeersveilige stad. Eerst met een positieve actie om de auto- en vrachtwagenbestuurders te motiveren hun snelheid te matigen. Daarna met gerichte controles.

De stadsdiensten hebben ook grote borden met de boodschap ‘Niet te snel. Dankuwel’ aan de lantaarnpalen gehangen in de Van Aertselaerstraat en de John Lijsenstraat. Op deze manier wordt in deze twee straten een specifieke actie gevoerd om auto- en vrachtwagenbestuurders op hun plichten te wijzen. Het gaat om een tijdelijke actie die loopt tot 1 juni. De borden kunnen hergebruikt worden en het is de bedoeling dat ook in andere gevoelige zones tijdelijke sensibiliseringsacties zullen worden gevoerd.

Handhaving

In samenwerking met de politiezone Noorderkempen werkt het Hoogstraatse stadsbestuur ook aan een handhavingsbeleid. Na sensiblisering dient immers ook geëvalueerd en gecontroleerd te worden. Na afloop van de affiche-actie in de Van Aertselaerstraat en de John Lijsenstraat zal de politie in deze twee straten extra snelheidscontroles uitvoeren om hardnekkige overtreders te vatten en te bestraffen. Verder zet de politie haar beleid verder van preventieve verkeerstellingen, waarmee kan gedetecteerd worden in welke zones de grootste risico’s lopen wat betreft verkeersoverlast en snelheidsovertredingen.

Met deze actie onderstreept het stadsbestuur het maatschappelijk belang van verkeersveiligheid. Later dit jaar zullen nog andere tijdelijke afficheringsacties worden gevoerd rond het respect voor de snelheidslimieten. Het is een nieuwe stap in hetengagement om het SAVE-charter uit te voeren.

Hoogstraten ondertekende het SAVE-charter op 27 juni 2016. SAVE staat voor Samen Actief voor een Veilig Verkeer. Met het SAVE-charter heeft Hoogstraten zich geëngageerd om samen met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een beleid te voeren voor een grotere verkeersveiligheid. Andere acties die het Hoogstraatse stadsbestuur al nam in het kader van het SAVE-charter zijn o.a. het vergroten van de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van zebrapaden, verkeersexamens bij de scholen en een meer verkeersveilige aanpak van de fietspaden.