Start werken Minderhoutsestraat: riolering en herinrichting wegdek

De Minderhoutsestraat in Hoogstraten ondergaat grote veranderingen. Een investering van meer dan 5 miljoen euro die door verschillende partners gedragen wordt, maakt veranderingen bovengronds en ondergronds mogelijk. Er wordt namelijk een gescheiden riolering aangelegd dat een positieve invloed zal hebben op de waterkwaliteit. Een vernieuwd wegdek, met fietssuggestiestroken en een verbeterde zichtbaarheid van de kruispunten moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Deze werken zullen een impact hebben in de omgeving, maar de aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken. Het stadsbestuur vraagt om begrip en vraagt aan alle weggebruikers voorzichtig te zijn.

De 200 woningen in de Minderhoutse straat worden weldra aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor wordt het afvalwater en het zuivere regenwater apart opgevangen en afgevoerd. Dit is een grote stap voorwaarts om te komen tot een betere waterzuivering en het bereiken van een goede waterkwaliteit. Het zuivere regenwater, wordt door middel van 3 aan te leggen bufferbekkens, vertraagd afgevoerd naar de nabijgelegen waterloop de ‘Mark’. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Hiervoor zijn eveneens ingrijpende werken nodig aan de Bredaseweg. Deze werken aan de Bredaseweg starten op 1 maart en lopen in normale omstandigheden tot 25 mei. Er wordt op dat moment een omleiding voorzien via Groot Eyssel (Meerle) en Meer. De aanleg van de riolering in de Minderhoutsestraat zal vervolgens in twee fasen gebeuren om de overlast maximaal te kunnen beperken voor de buurtbewoners. Deze werken starten half mei en zullen duren tot het einde van dit jaar.

De rioleringswerken bieden de kans om ook bovengronds het wegdek volledig te vernieuwen en de verkeerssituatie veiliger te maken. Om de riolering aan te leggen, wordt over een lengte van 2.300 meter de Minderhoutsestraat helemaal opengebroken. Hoogstraten zorgt ervoor dat bij de vernieuwing van het wegdek, gekleurde fietssuggestiestroken worden aangelegd. Zo krijgen de fietsers een duidelijke plaats op de weg en worden automobilisten erop gewezen dat er ook fietsers op dezelfde weg aanwezig zijn. Tegelijk zorgen deze fietssuggestiestroken voor een visuele versmalling van het rijvak, wat een afremmend effect zou moeten geven bij autobestuurders. Bovendien wordt de zichtbaarheid van de verschillende kruispunten verhoogt door hen in een okergele kleur aan te leggen en sommigen te verhogen.

Het totale kostenplaatje van deze werken bedraagt iets meer dan 5 miljoen euro. De Vlaamse overheid draagt hiervan het leeuwendeel, maar ook Hidrosan draagt iets meer dan 1 miljoen euro bij via de saneringsbijdragen die de inwoners betaalden. Tot slot voorziet het stadsbestuur Hoogstraten een budget van meer dan 600.000 euro voor vnl. de vernieuwing van het wegdek met een aantal veiligheidsmaatregelen.
Rioleringswerken Minderhoutsestraat 23 februari 2016

De eerste fase start op 1 maart en het einde van de werken zijn voorzien voor december 2016. Het stadsbestuur is er zich van bewust dat dergelijke werken een grote impact hebben, maar men probeert de hinder zoveel als mogelijk te beperken en de veiligheid steeds te garanderen.

Vanaf de start van de werken zullen de omleidingswegen en de werken gevolgd kunnen worden via de website www.hoogstraten.be.